Genealogie Evers, Everts, Jacobs, Claassen, Land van Cuijk

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 06/09/2017

 

Generatie I


 
I    Everardus.
Kinderen:

   1. 

Wilhelmus EVERS, geboren circa 1669, overleden op 08-08-1736 te Sambeek,

 

7040.334 Index schepenprotocol Sambeek (7040.334)
Schepenakte 105 Aeb Gerits & Jeuxken Willems e.l., Kersten Ariens & Jenneken Gerits e.l. dragen op Willem Evers & Gertruijd Jans e.l. huis met hof, groot 25 roeden aan de Heerstraet, vrij erf, behalve de dorpslasten en 15 stuiver thijns aan de heer van Geijsteren. Voor 200 gulden. 40ste penning: 5 gulden 18 stuiver 6 denier, d.d. 22 februari 1702.
Datering: 06-03-1702
Pagina: 138
Plaats: Sambeek

7040.342 Index schepenprotocol Sambeek (7040.342)
Schepenakte 9 Willem Evers en Gertruij van Wijlick echtelieden, laatstgenoemde geassisteerd met schepen Aert Melsen haar gecoren momboir maken testament op langstlevende. Na beider overlijden willen ze dat 100 gulden gaat aan Aert van Wijlick, neef van de comparante en wonende te Mullem en na diens overlijden naar diens zoon Jan Aerts van Wijlick; verder willen ze dat het andere bezit gaat aan de kinderen van haar voornoemde neef Aert van Wijlick en aan de kinderen van Maria van Wijlick en Johan Oppers. Verder bepalen ze dat een deel van een pond groot gaat aan Gertruij, de dochter van haar broer Aert van Wijlick, een deel aan de kinderen van haar broer Jacob van Wijlick en een deel aan de kinderen van haar zus Agnes van Wijlick.
Datering: 27-8-1732
Plaats: Sambeek

7040.346 Index schepenprotocol Sambeek (7040.346)
Schepenakte 78 Taxatie van goederen van Wilm Evers, overleden 8-8-1736 Sambeek voor Gertruij van Wijlick zijn nagelaten weduwe en na haar dood op de kinderen van Michiel, Abel en Jacob Evers: de helft van een huis en aangelegen hof naast de erfgenamen van Jasper Baltesen, anderzijds het Straetie, voorhofs de gemene Dorpsstraat, groot 67½ roeden; de helft van een hofstee met den hof, boomgaard en aangelegen bouwland naast de gemene straat, anderzijds de erfgenamen van Jan van Os en van Joannes Jacobs tot op het gemene Broek, groot 4 morgen 18 roeden; komt hier nog bij wegens de lijftocht na alvorens reflectie genomen te hebben op de constitutie en ouderdom van de tochtenaresse 28 gulden 15 stuivers.
Datering: 18-10-1736
Plaats: Sambeek
.
Gehuwd voor de kerk op 23-01-1695 te Sambeek met Gertrudis Jans van WIJLICH.

   2. 

Abel EVERS, geboren circa 1670, begraven op 19-08-1718 te Cuijk,

Gehuwd op 12-06-1695 te Cuijk (getuige(n): Jacob Everts, Franske Gerrits), gehuwd voor de kerk op 12-06-1695 te Cuijk (getuige(n): Joannes Gerits, Joannes Cornelis) met Maria GERRITS, geboren circa 1670.

   3. 

Jacob EVERS, geboren circa 1673.
Gehuwd voor de kerk op 22-06-1698 te Cuijk (getuige(n): Henricus Spronck, Nicolaa Michiels) met Elisabeth AERTS, 27 jaar oud, gedoopt op 24-04-1671 te Cuijk (getuige(n): Loef Coenen, Joanna Wilhelmi),

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Verzoek van Lijsbeth Aerts, vrouw van Jacob Everts, geboren te Linden en wonende te Heeswijk, geassisteerd met haar broer Dirck Aerts, om een stukje grond te Linden om daarop, met behulp van goede lieden, een huisje te mogen bouwen voor haarzelf en haar vier kleine kinderen, daar zij door haar man is verlaten.
Datering: Ongedateerd [1700-1735] circa 1712
Plaats: Linden,

 

dochter van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.

   4. 

Gertrudis EVERS, geboren circa 1675, begraven op 24-09-1722 te Boxmeer.
Gehuwd voor de kerk op 29-08-1700 te Boxmeer met Petrus THEUNISSEN, geboren circa 1675,

 

 7040.370 Index schepenprotocol Beugen (7040.370)
Schepenakte 3 Peter Theunissen weduwnaar van Geertruijd Everts, geassisteerd met Jacob Theunissen zijn broer en Willem Everts zijn zwager, bloedooms van vaders- en moederszijde als momboirs over zijn vier minderjarige kinderen, aanstaande bruidegom ter eenre en Barbara Jans weduwe van Theunis Ermers, wonende te Oeffelt geassisteerd met Jan Nielen, richterbode aldaar en Geurt Peters als haar gekoren momboirs, toekomende bruid ter andere zijde maken huwelijkse voorwaarden. De vier voorkinderen krijgen bij meerderjarigheid ieder 6 gulden voor haar moederlijk bewijs.
Datering: 22-1-1723
Pagina: 19-26
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Plaats: Beugen.

 

{Hij is later gehuwd voor de kerk 1723 met Barbara JANS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1722 met Theunis ERMERS.}}

   5. 

Michiel EVERS.

 

Generatie II


 
IIa    Abel EVERS, geboren circa 1670, begraven op 19-08-1718 te Cuijk,

 

7040.543 Index schepenprotocol Mill (7040.543)
Schepenakte 153 Catharina Wiggers, wed. van Zeger Gerrits, geass. met Huijbert Wiggers, Hendrik Tonissen en Anthony Verstraten als momb. Jan Gerrits. Bart Bloemers en zijn vrouw Marij Gerrits, Willem Aerts en zijn vrouw Anneke Gerrits; Jacob Willems voor zich en als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen, geass. met Nelis Jans en Jan Peters als momb.; Maria Hendrix voor zichzelf en zich sterk makende voor Peter, Jan, Dirck en Jan Dirx, minderjarige kinderen uit haar 1e huwelijk met Dirk Gerrits; Aeb Everts en zijn vrouw Maria Gerrits. Allen erfgenamen van voorn. Zeger Gerrits, dragen over aan Peter Geurts van Dijk en zijn vrouw Petronella van den Hoogen ( of Hoven, zie blz. 248-249 hiervoor) twee weijcampen, gelegen aan de Voordijk, groot 1 ½ mergen, de erven van Aart Jans Geurts zijn over het erf geweegd. Voor de som van f. 190,- en 4 hogen.
Datering: 13-02-1706
Pagina: 255-257
Plaats: Mill

7040.543 Index schepenprotocol Mill (7040.543)
Schepenakte 154 Catharina Wiggers, wed. van Zeger Gerrits, geass. met Huijbert Wiggers, Hendrik Tonissen en Anthony Verstraten als momb. Jan Gerrits. Bart Bloemers en zijn vrouw Marij Gerrits, Willem Aerts en zijn vrouw Anneke Gerrits; Jacob Willems voor zich en als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen, geass. met Nelis Jans en Jan Peters als momb.; Maria Hendrix voor zichzelf en zich sterk makende voor Peter, Jan, Dirck en Jan Dirx, minderjarige kinderen uit haar 1e huwelijk met Dirk Gerrits; Aeb Everts en zijn vrouw Maria Gerrits. Allen erfgenamen van voorn. Zeger Gerrits, dragen over aan Aert Peters en zijn vrouw Allegonda Kerstens, een hof of stuk land gelegen aan den Crommendijk, groot ½ mergen, e.z. Meeus Hermens, a.z. de Crommendijk, e.e. Daam Dirx en a.e. Jacob Mulders. Voor de som van f. 130,- en 22 hogen.
Datering: 13-02-1706
Pagina: 257-258
Plaats: Mill

7040.565 Index schepenprotocol Mill (7040.565)
Schepenakte 97 Huijbert Wiggers, Hendrik Theunissen en Anthonij Verstraten als gecertificeerde en gecoren momboirs van Catharina Wiggers weduwe van Seger Gerrits en Abel Everts man van Marij Gerrits, zuster van Seger Gerrits, zich samen sterk makend voor de mede-erfgenamen verkopen negen lopen roggeschaar op het Hoogveld op het erf dat Wilbert Peters van de erfgenamen van Seger Gerrits heeft aangekocht. Afgehangen van 70 gulden. Gelopen op 42 gulden, gemijnd bij Wilbert Peters, doet twee hogen, habet.
Datering: 11-07-1706
Pagina: 490-491
Plaats: Mill

7040.565 Index schepenprotocol Mill (7040.565)
Schepenakte 40 Anthonij Verstraten als geauthoriseerde en ook gekoren momboir van Catarina Wiggers weduwe van Zeger Gerrits en Abel Everts man van Marij Gerrits, zich mede sterk makende voor zijn mede-erfgenamen verpachten 9 lopen roggeschaar met het stro op het Hoogvelt, op het erf dat Wilbert Peters van de erfgenamen van Seger Gerrits aan Wilbert Peters.
Datering: 11-07-1706
Pagina: 209-212
Plaats: Mill, zoon van
Everardus.
Gehuwd op 12-06-1695 te Cuijk (getuige(n): Jacob Everts, Franske Gerrits), gehuwd voor de kerk op 12-06-1695 te Cuijk (getuige(n): Joannes Gerits, Joannes Cornelis) met
Maria GERRITS, geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 07-06-1696 te Cuijk (getuige(n): Willielmus Willems, Maria Gerits).

   2. 

Theodorus, gedoopt op 13-06-1697 te Cuijk (getuige(n): Gerardus Segerts, Maria Gerits).

   3. 

Gertrudis, gedoopt op 23-01-1699 te Cuijk (getuige(n): Segerus Gerits, Maria Gerits).

   4. 

Mechtildis, gedoopt op 10-12-1700 te Cuijk (getuige(n): Guilielmus Everts, Gertrudis Everts).

   5. 

Maria, gedoopt op 27-03-1706 te Cuijk (getuige(n): Lambertus Blommaerts ex Haps, Maria Hendrijckx).

   6. 

Mechtildis, gedoopt op 09-08-1708 te Cuijk (getuige(n): Joannes Evers, Gerarda Evers).

   7. 

Francisca, gedoopt op 12-06-1710 te Cuijk (getuige(n): Guilielmus Arts, Gertrudis Evers).


IIb    Jacob EVERS, geboren circa 1673, zoon van Everardus.
Gehuwd voor de kerk op 22-06-1698 te Cuijk (getuige(n): Henricus Spronck, Nicolaa Michiels) met
Elisabeth AERTS, 27 jaar oud, gedoopt op 24-04-1671 te Cuijk (getuige(n): Loef Coenen, Joanna Wilhelmi),


745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Verzoek van Lijsbeth Aerts, vrouw van Jacob Everts, geboren te Linden en wonende te Heeswijk, geassisteerd met haar broer Dirck Aerts, om een stukje grond te Linden om daarop, met behulp van goede lieden, een huisje te mogen bouwen voor haarzelf en haar vier kleine kinderen, daar zij door haar man is verlaten.
Datering: Ongedateerd [1700-1735] circa 1712
Plaats: Linden,

 

dochter van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan JACOBS, gedoopt op 26-03-1701 te Sambeek (getuige(n): Henricus Cremers, Maria Jans, Everardus Willems, Gertrudis Evers), uit Vortum.

   2. 

Arnoldus JACOBS, gedoopt op 18-01-1703 te Sambeek (getuige(n): Theodora Arts, Arnolda Hendrix, Wilhelmus Evers).

   3. 

Mechtildis JACOBS, gedoopt op 15-01-1706 te Sambeek (getuige(n): Koster N.N., Gerarda Jans, Abel Evers, Wendelina Arts), uit Sambeek,

745.60 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.60)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract opgemaakt den 3e dezer te Cuijk tussen Daniel Jans, bruidegom ter eenre en Mechel Jacobs, weduwe van Thijs Jacobs, bruid ter andere zijde.
Datering: 10.02.1747
Plaats: Cuijk

7040.426 Index schepenprotocol Cuijk (7040.426)
Schepenakte 20 Huwelijkscontract tussen Daniel Jans, meerderjarig jm, en Mechteld Jacobs weduwe van Thijs Jacobs, geassisteerd met Willem Jacobs en Arnoldus Jacobs, bloedmomboirs van haar 3 minderjarige kinderen. De 3 voorkinderen krijgen als vaderlijk bewijs ieder 5 gulden, uit te keren bij mondigheid of huwelijk. Kinderen uit dit huwelijk worden gelijkgesteld aan de voorkinderen en krijgen een gelijk deel uit de nalatenschap, met aftrek van voornoemd bewijs. Als er geen kinderen binnen dit huwelijk worden geboren krijgt de bruid bij vooroverlijden van de bruidegom ≤ deel van de goederen en zijn vrienden en erfgenamen 1/4. Bij vooroverlijden van de bruid krijgt de bruidegom 2/3 van de gehele boedel.
Datering: 03-02-1748
Pagina: 195 -202.


Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26-04-1733 te Cuijk (getuige(n): Arnoldo Jacobs, Wilhelmo Hendrickx) met Matthijs JACOBS, geboren circa 1708, zoon van Jacob NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 18-02-1748 te Cuijk met Daniel JANS.

   4. 

Jan JACOBS (Preus), gedoopt op 16-01-1707 te Sambeek (getuige(n): Theodorus Arts, Koster N.N., Gerarda Jans, Gertrudis Evers), uit Sambeek.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-07-1734 te Beers (getuige(n): Zegertje Andriessen, Jan Claessen) met Catharina CLAASSEN, 26 jaar oud, gedoopt op 03-11-1707 te Beers (getuige(n): Mechtildis Janssen, Bertha Ludolphi, Petrus Joannis), dochter van Klaas JANS en Antonetta NELISSEN.

   5. 

Arnoldus JACOBS, gedoopt op 17-11-1710 te Sambeek (getuige(n): Gertrudis Jans, Guilielmus Evers).


IIc    Gertrudis EVERS, geboren circa 1675, begraven op 24-09-1722 te Boxmeer, dochter van Everardus.
Gehuwd voor de kerk op 29-08-1700 te Boxmeer met
Petrus THEUNISSEN, geboren circa 1675,

 

7040.370 Index schepenprotocol Beugen (7040.370)
Schepenakte 3 Peter Theunissen weduwnaar van Geertruijd Everts, geassisteerd met Jacob Theunissen zijn broer en Willem Everts zijn zwager, bloedooms van vaders- en moederszijde als momboirs over zijn vier minderjarige kinderen, aanstaande bruidegom ter eenre en Barbara Jans weduwe van Theunis Ermers, wonende te Oeffelt geassisteerd met Jan Nielen, richterbode aldaar en Geurt Peters als haar gekoren momboirs, toekomende bruid ter andere zijde maken huwelijkse voorwaarden. De vier voorkinderen krijgen bij meerderjarigheid ieder 6 gulden voor haar moederlijk bewijs.
Datering: 22-1-1723
Pagina: 19-26
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Plaats: Beugen.

 

{Hij is later gehuwd voor de kerk 1723 met Barbara JANS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1722 met Theunis ERMERS.}}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 07-05-1701 te Boxmeer (getuige(n): Everardus Willems, Koster N.N., Joanna Pauckerse, Vroedvrouw N.N.).

   2. 

Antonius, gedoopt op 13-02-1703 te Boxmeer (getuige(n): Jan van Calkar, Joanna Franciscus, Catharina Theunissen, Abel Everts).

   3. 

Coenrardus, gedoopt op 03-06-1705 te Boxmeer (getuige(n): Jacobus Theunissen, Maria Zegers, Jan van Calcar).

   4. 

Michael, gedoopt op 24-05-1708 te Boxmeer (getuige(n): Jacobus Evers, Catharina Meijers, Gertrudis Gerits).

   5. 

Johannes, gedoopt op 19-09-1710 te Boxmeer (getuige(n): Gerarda Rosirs, Arnolda Wijntiens, Jacobus Evers).

   6. 

Jacob, gedoopt op 19-09-1710 te Boxmeer.

 

Generatie III


 
IIIa    Mechtildis JACOBS, gedoopt op 15-01-1706 te Sambeek (getuige(n): Koster N.N., Gerarda Jans, Abel Evers, Wendelina Arts), uit Sambeek,

745.60 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.60)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract opgemaakt den 3e dezer te Cuijk tussen Daniel Jans, bruidegom ter eenre en Mechel Jacobs, weduwe van Thijs Jacobs, bruid ter andere zijde.
Datering: 10.02.1747
Plaats: Cuijk

7040.426 Index schepenprotocol Cuijk (7040.426)
Schepenakte 20 Huwelijkscontract tussen Daniel Jans, meerderjarig jm, en Mechteld Jacobs weduwe van Thijs Jacobs, geassisteerd met Willem Jacobs en Arnoldus Jacobs, bloedmomboirs van haar 3 minderjarige kinderen. De 3 voorkinderen krijgen als vaderlijk bewijs ieder 5 gulden, uit te keren bij mondigheid of huwelijk. Kinderen uit dit huwelijk worden gelijkgesteld aan de voorkinderen en krijgen een gelijk deel uit de nalatenschap, met aftrek van voornoemd bewijs. Als er geen kinderen binnen dit huwelijk worden geboren krijgt de bruid bij vooroverlijden van de bruidegom ≤ deel van de goederen en zijn vrienden en erfgenamen 1/4. Bij vooroverlijden van de bruid krijgt de bruidegom 2/3 van de gehele boedel.
Datering: 03-02-1748
Pagina: 195 -202,

 

dochter van Jacob EVERS en Elisabeth AERTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26-04-1733 te Cuijk (getuige(n): Arnoldo Jacobs, Wilhelmo Hendrickx) met
Matthijs JACOBS, geboren circa 1708, zoon van Jacob NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 18-02-1748 te Cuijk met
Daniel JANS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johannes, gedoopt op 07-02-1734 te Cuijk (getuige(n): Jacobus Jacobs, Elisabeth Jacobs).

   2. 

Jacobus, gedoopt op 08-03-1736 te Cuijk (getuige(n): Arnoldus Jacobs ipv Joannes Thijssen, Maria Jacobs).

   3. 

Cornelius, gedoopt op 20-06-1738 te Cuijk (getuige(n): Joannes Jacobs ipv Petrus Huijberts, Helena Willems).

   4. 

Wilhelmus, gedoopt op 28-09-1741 te Cuijk (getuige(n): Wilhelmus Hendricks, Elisabeth Haeverkamps).

   5. 

Hendricus, gedoopt op 27-08-1744 te Cuijk (getuige(n): Lambertus Hendricks ipv Petrus Vondervoort, Elisabeth Haverkamps).

   6. 

Joannes, gedoopt op 20-01-1746 te Cuijk (getuige(n): Jacobus Jacobs ipv Leonardus Jans, Mechtilde Aben ipv Antonia Jans).


IIIb    Jan JACOBS (Preus), gedoopt op 16-01-1707 te Sambeek (getuige(n): Theodorus Arts, Koster N.N., Gerarda Jans, Gertrudis Evers), uit Sambeek, zoon van Jacob EVERS en Elisabeth AERTS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-07-1734 te Beers (getuige(n): Zegertje Andriessen, Jan Claessen) met
Catharina CLAASSEN, 26 jaar oud, gedoopt op 03-11-1707 te Beers (getuige(n): Mechtildis Janssen, Bertha Ludolphi, Petrus Joannis), dochter van Klaas JANS en Antonetta NELISSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth JANSSEN, gedoopt op 24-04-1735 te Cuijk (getuige(n): Arnoldus Jacobs, Mechtildis Jacobs).

   2. 

Antonius, gedoopt op 22-10-1736 te Cuijk (getuige(n): Joes Claessen, Berta Nelissen, Mechtilda Jacobs).

   3. 

Jacobus JANSSEN, gedoopt op 13-11-1738 te Cuijk (getuige(n): Nicolaus Loeffen ipv Petrus Beckers, Segera Andriessen).

   4. 

Ludovicus JANSSEN, gedoopt op 13-11-1738 te Cuijk (getuige(n): Jacobus Loeffen, Segera Andriesen).

   5. 

Nicolaa JANSSEN, gedoopt op 23-07-1740 te Cuijk (getuige(n): Nicolaus Loeffen ipv Petrus Beckers, Zegera Andriessen ipv Mechtildis Jacobs modo uxor Mathiae Jacobs).

   6. 

Nicolaa JANSSEN, gedoopt op 10-02-1742 te Cuijk (getuige(n): Segera Andriessen, Gerarda Martens vidua Wilhelmus van den Burght), overleden op 19-11-1814 op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1814 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-05-1772 te Kranenburg met Wenceslaus WIJERS, 31 jaar oud, gedoopt op 27-03-1741 te Groesbeek (getuige(n): Winando Hendrix Wijers, Catharina Wessels), zoon van Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS en Hendrina JANSSEN LAMERS.

   7. 

Maria JANSSEN THOONEN, gedoopt op 14-10-1744 te Cuijk (getuige(n): Mathias Jacobs, Louisa Dericks), overleden op 21-01-1824 te Cuijk op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-10-1764 te Wyler (getuige(n): Gerardus van de Logt, Arnoldus Ruijs) met Albert van der LOGT, overleden te Cuijk,

Zoon van NN van der LOGT.

 

Generatie IV


 
IVa    Nicolaa JANSSEN, gedoopt op 10-02-1742 te Cuijk (getuige(n): Segera Andriessen, Gerarda Martens vidua Wilhelmus van den Burght), overleden op 19-11-1814 op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1814 te Groesbeek, dochter van Jan JACOBS (Preus) en Catharina CLAASSEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-05-1772 te Kranenburg met
Wenceslaus WIJERS, 31 jaar oud, gedoopt op 27-03-1741 te Groesbeek (getuige(n): Winando Hendrix Wijers, Catharina Wessels), zoon van Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS en Hendrina JANSSEN LAMERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henricus, gedoopt op 02-02-1774 te Kranenburg (getuige(n): Gerard Janssen, Agnes Albers).
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1799 met Helena VERVUUREN.
Gehuwd (2) 1810 te Ottersum, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 29-08-1810 te Groesbeek (getuige(n): J.W. Nas, Theodora Hendriks) met Joanna OUDEWATER, gedoopt op 21-09-1781 te Kranenburg (getuige(n): Johannes Nelissen, Judith Jacobs), overleden op 23-10-1845 te Groesbeek op 64-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus OUDEWATER en Cornelia PAUWELS PETERS, ook 00 in ottersum.

   2. 

Johannes (Wessele Jan), gedoopt op 13-11-1776 te Kranenburg (getuige(n): Gerardus Thijsen, Joa Gerrits), overleden op 05-02-1823 te Groesbeek op 46-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1823 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-11-1798 te Groesbeek (getuige(n): Henr. Nas, Anna Catharina Teeven) met Joanna GERRITS MAESSEN, 23 jaar oud, gedoopt op 20-04-1775 te Groesbeek (getuige(n): Henricus Marcelisse, Hermina Janse), dochter van Gerardus MAAS en Godefrida de BRUIJN.

   3. 

Hendrina, gedoopt op 24-03-1779 te Groesbeek (getuige(n): Albertus van der Logt, Alegundis Wijers).

   4. 

Nicolaas (Wessele Klaas), gedoopt op 27-02-1784 te Groesbeek (getuige(n): Henricus Welbers, Joanna Franssen), overleden op 29-10-1868 te Groesbeek op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-06-1808 te Groesbeek (getuige(n): J.W. Nas, Gert. van Egeren) met Johanna WILLEMS, 28 jaar oud, gedoopt op 09-03-1780 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Hopmans, Henrica Hendrix Voermans), overleden op 16-06-1848 te Groesbeek op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan WILLEMS en Anna Maria Hendriks VOERMANS.


IVb    Maria JANSSEN THOONEN, gedoopt op 14-10-1744 te Cuijk (getuige(n): Mathias Jacobs, Louisa Dericks), overleden op 21-01-1824 te Cuijk op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan JACOBS (Preus) en Catharina CLAASSEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-10-1764 te Wyler (getuige(n): Gerardus van de Logt, Arnoldus Ruijs) met
Albert van der LOGT, overleden te Cuijk,

 

7040.418 Index schepenprotocol Cuijk (7040.418)
Schepenakte 238
De Weledelgestr. Hr. Willem Arnold Motman heeft in kwaliteit als rentmeester der Domeinen en geestelijke goederen van Doorl. Hoogheid Dhr. Prins van Oranje en Nassau over de Stad Grave en Land van Cuijk (uit kracht van octrooi van de Ed. mog. Heren Raden en Rekenmeesters van zijn Doorl. Hoogheid d.d. 23 September 1777 en ten Comptoire van de Landschrijver geregistreerd folio 94 e.v.) namens de Heer van het Land en de gemeente Cuijk en Heeswijk verkocht en opgedragen aan Albert van der Locht en Maria Jans, e.l. en hun erven: een perceel land van de gemeente Cuijk en Heeswijk : 1 morgen, 2 hond en 28 roeden aangegraven heideland rondom in de gemeente onder Heeswijk, ressort Cuijk gelegen. En heeft de comparant op het perceel heideland voor een som van 4 stuivers en 3 penningen ten erfelijke grondcijns jaarlijks t.b.v. Zijn Doorl. Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau. Idem een som van 8 stuivers en 5 penningen ten erfelijke grondcijns jaarlijks t.b.v. de gereformeerde kerk van Cuijk, beide aanvang nemende op het a.s. jaar 1778; en een som van 41 gulden en 8 stuivers ineens t.b.v. de naburen of in-en opgezetenen van Cuijk en Heeswijk onder de voorwaarden, dat telkens bij verandering van eigenaar van genoemde grond de overboeking daarvan binnen 3 maanden in het cijnsregister der Domeinen van Zijn Doorl. Hoogheid gelijk ook van de kerk van Cuijk zal worden gedaan en daarvoor 12 stuivers moet worden betaald op straffe van zolang die overboeking niet is geschied jaarlijks een dubbele thijns respectievelijk ten Comptoire der Domeinen en t.b.v. de kerk van Cuijk zal moeten worden voldaan. De getransporteerden zullen gedurende de eerste 10 jaar te beginnen a.s. jaar 1778 tot 1787 genieten vrijdom van alle dorps- gemeente-en reële lasten en schattingen als ook exemptie van de Novaal Tiend. Getransporteerden zullen na verloop van die 10 jaren alle dorpslasten en andere ongelden van de grond op gelijke voet als van andere landerijen geschied moeten betalen evenals de tiend t.b.v. Zijn Doorl. Hoogheid. De getransporteerden zullen de gemene wegen en waterlopen niet hinderen en verder condities in het genoemde octrooi vermeld. Verder onder de conditie, dat zij, hun erven of rechtverkrijgenden op het genoemde erf niet meer dan één huis of woning mogen zetten of doen zetten. Als de grond daarna zou worden verdeeld en in handen van verscheidene eigenaren zou komen of dat meer dan één huis of woning op de grond zou worden gezet, deze door de gemeente aanstonds en zonder vorm van protest worden gesloopt en weggeruimd. Dat de Heer van het Land en de gemeente Cuijk en Heeswijk van genoemd land onterft en ontgoed zijn nu en voor eeuwig zonder enig recht of toezegging en dat Albert van der Locht en Maria Jans, e.l. en hun erven daaraan geerft en gegoed zijn. Het recht van de 40e penning is aan W.G. van Oijen voldaan.
Datering: 19-12-1777
Plaats:Cuijk

Schepenprotocol Cuijk (7040.418)
Schepenakte 248
Albert van der Locht en Maria Jans, e.l. hebben verkocht aan de Weledelgestr. Hr. Laurens Spengler, kapitein bij de Marine t.d.v. de Verenigde Nederlanden en de Welgeb. Vrouwe Anna Gertruda Hummel, e.l. en hun erven : een erfpacht van 1 malder rogge jaarlijks op het huis Overhage onder Heeswijk, ressort Cuijk te leveren, waarvan het 1e jaar erfpacht zal vervallen op de 27e December 1778 en zo vervolgens jaarlijks op de 27e December van ieder jaar uit een onderpand van: huis en aangelegen nieuw erf, groot 1 Holl. morgen, 2 hond en 28 roeden in de Heijde onder Heeswijk, ressort Cuijk rond om in de gemeente gelegen, jaarlijks belast met 4 stuivers en 3 penningen thijns a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave en 8 stuivers en 5 penningen thijns a/d Kerk te Cuijk, verder vrij allodiaal erf uitgezonderd-na verloop van de jaren van vrijdom-het contingent in de gemeente-ambts-en dorpslasten en schattingen. Comparanten en hun erven zijn van genoemde erfpacht uit het onderpand onterft en ontgoed nu en voor eeuwig zonder enig recht of toezegging daaraan. Dhr en Mevr. Spengler en hun erven zijn daaraan gegoed en geerft, vast stedig en erfelijk. Het zal Dhr. en Mevr. Spengler, hun erven en rechtverkrijgenden vrij staan de genoemde erfpacht uit het onderpand te doen uitpeinden, gelijk de Heer van het Land zijn schattingen en thijns uitpeindt zonder enige oppositie daartegen. Het recht van de 40e penning is aan van Oijen, Ontvanger, voldaan.
Datering:09-05-1778
Transport roggepacht
Plaats:Cuijk

Uijt de Heij (vermelding bij begrafenis kind 06/05/1780)

7040.418 Index schepenprotocol Cuijk (7040.418)
Schepenakte 330
Albert van der Locht en Maria Jans, e.l., de 2e comparante geassisteerd door haar man, die bekennen schuldig te zijn aan Arnoldus Hombergen en Willemina Dirx, e.l. en hun erven of rechtverkrijgenden een kapitale som van 150 Caroli guldens ad 20 stuivers Hollands het stuk wegens geleverde granen en brood en door comparanten in goed gangbaar Hollandse munt ontvangen gelden en aan anderen betaalde gelden alles volgens afrekeningen d.d. 30 Juli 1782 gesloten. Comparenten beloven van de som ad 150 Caroli guldens jaarlijks en elk jaar een rente te betalen van 4 ½ dito guldens pro cento, doch bij prompte betaling op de vervaldag of uiterlijk 6 weken daarna met 4 gelijke guldens pro cento. Het 1e jaar rente zal verschijnen de 3e Augustus 1783 en zo van jaar tot jaar tot de volle en effectieve aflossing van het kapitaal ad 150 Caroli guldens, die jaarlijks en elk jaar op de rentevervaldag zal moeten geschieden met een opzegtermijn van 3 maanden voor de rentevervaldag. De kosten van zodanige denunciatie en in geval van restitutie over de royering daarvan zullen alleen door de comparanten rentgelders moeten worden gedragen.Tot nakoming van het voorheen vermelde en voor het voornoemde kapitaal ad 150 gulden met de daarop vervallen rente en ter verkrijging van e.e.a. aan te wenden kosten verklaren de comparanten speciaal te verbinden: een huis, hof en aangelegen land, groot ca. 1 morgen, 2 hond en 28 roeden in de heide onder Heeswijk, ressort Cuijk, rondom in de gemeente gelegen, jaarlijks belast met 4 stuivers en 3 penningen thijns a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave en 8 stuivers en 5 penningen thijns a/d Kerk van Cuijk en 1 malder rogge a/d zeekapitein Spengler, op de 27 December jaarlijks en ieder jaar te leveren op het Huis Overhaage. Verder vrij allodiaal erf uitgezonderd , na verloop van de jaren van vrijdom, het contingent in de gemeente-ambts-en dorpslasten en schattingen. Ook verbinden zij hun personen, hebbende en te verkrijgen goederen waar en op welke plaatsen die zich zullen bevinden alles submitterende aan alle Heren, hoven, rechten en rechters en wel speciaal de judicature van het Land van Cuijk. Het recht van de 40e penning is aan W.G.van Oijen betaald.. In de marge: Deze obligatie door G. Hombergen en Anna Maria van Issum, e.l. als houders daarvan en bij toedeling uit hun ouderlijke boedel aangekomen bij gerechtelijke akte van dato 15e van hooimaand 1809 gecedeerd zijnde aan Dhr. L. Spengler wordt alhier genoteerd. Pro Memorie
Datering:03-08-1782
Soort akte:Schuldbekentenis met hypotheek
Plaats: Cuijk


Zoon van
NN van der LOGT.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes, gedoopt op 17-03-1765 te Cuijk (getuige(n): Gerardus van der Logt, Wilhelmum Cuijpers, Nicolaas Jans, Petronella Peters).

   2. 

Joanna, gedoopt op 02-10-1766 te Cuijk (getuige(n): Fredericus van de Logt, Catharina Jans).
Gehuwd met Balthasar van den BERG, overleden op 05-06-1812 te Cuijk, zoon van Gerard van den BERG en Henriette.

   3. 

Petrus, gedoopt op 22-03-1768 te Cuijk (getuige(n): Cornelius Thijssen, Joanna Jans).

   4. 

Nicolaus, gedoopt op 28-09-1769 te Cuijk (getuige(n): Jacobus Thijssen, Hermina Arts), overleden op 06-10-1829 te Cuijk op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1820 met Margaretha CLEVE, geboren circa 1772 te Holthees, overleden op 22-02-1827 te Sambeek, dochter van Hendricus CLEVE en Petronella JANS.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 11-11-1827 te Cuijk met Allegonda TOONEN, 45 jaar oud, gedoopt op 17-09-1782 te Cuijk, dochter van Gerardus TOONEN en Johanna THIJSSEN.

   5. 

Godefridus, gedoopt op 08-12-1771 te Cuijk (getuige(n): Joes Thijssen, Joannier van de Logt).

   6. 

Gerardus, gedoopt op 11-09-1773 te Cuijk (getuige(n): Wenceslaus Wijers, Joanna Jacobs).

   7. 

Petronella, gedoopt op 29-06-1775 te Cuijk (getuige(n): Joannes Laemers, Joanna van de Logt).

   8. 

Elisabeth, gedoopt op 12-10-1776 te Cuijk (getuige(n): Joes Peters, Anna Gerrits, Catharinam Hendrikx).

   9. 

Petronella, gedoopt op 29-09-1778 te Cuijk (getuige(n): Petrus Jans, Joanna Gerrits), overleden op 11-10-1826 te Cuijk op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adriaan van LENT.

   10. 

Anna, gedoopt op 19-02-1780 te Cuijk (getuige(n): Petrus Goduwarts van de Logt, Thomasia Jans).

   11. 

Jacoba, gedoopt op 03-01-1782 te Cuijk (getuige(n): Lambertus Jans, Thomasia Jans).

   12. 

Anne Maria, gedoopt op 13-11-1784 te Cuijk (getuige(n): Andreas Ariens, Aldegondis van de Logt).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-04-1821 te Cuijk met Antoon JACOBS, 24 jaar oud, gedoopt op 19-07-1796 te Cuijk, zoon van Peter JACOBS en Johanna PETERS.

   13. 

Fredericus, gedoopt op 05-04-1786 te Cuijk (getuige(n): Petrus van de Logt, Agnes Peters).

   14. 

Petronella, gedoopt op 14-01-1788 te Cuijk (getuige(n): Henricus van de Logt, Jacomina van de Hoef).