Genealogie Voss, Vos, Vossen, Tiel, Leuth, Groningen

bron Guido van Benthem

 

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 31/10/2017

 

Generatie I


 
I    NN VOSS, geboren circa 1530,

 

141 Broeder Willem van Zoemeren, pater, Johanna Ruyters, moeder, zuster Griet Hacken, procuratrix, zuster Lysebet Vossen, ondermoeder, zuster Willem Vissers en zuster Stjin Roevers, mede namens de verdere zusters des convents van Ste. Agniten binnen Tyell, met hun momber Jacob Dericxz., verkopen aan Arndt Ingen Nulandt een jaartijns van 18 carolus guldens uit de Bruerencamp onder Kerck-Avezaeth. Gegeven in den jaire ons Heeren duysent vijffhondert twee und tsoeventich op avondt assumptionis Marie virginis. Oorspronkelijk inventarisnummer 900. Met het zegel in groene was van Derick die Haes, geërfde in Nederbetuwe; het zegel van de anderen geërfde Floris van Rymsdijck, en dat van het convent zijn verloren.
Datering: 14 augustus 1572
NB: De rente is afgelost.
Vindplaats: Regionaal Archief Rivierenland
Zie ook Toegang 0001, Inv.nr. 900.

Zuster Mechtelt Voss, procuratrix in de convente van St. Agnieten, met de secretaris Peter Verstegen als haar momber voor haar zelf en mede vervangende haar zuster Elijzabet Voss, non te Tiel, constituit haar zuster Geertruit Voss, de huisvrouw van Rutger van Benthum, wonende in de Duijffel, om te vorderen en te ontvangen alzulke versterf als mits dode van haar broeder Fredrick Voss, binnen de stad Groningen dezer wereld overleden, op hen, de 3 gezusters voorzegd, gesuccederd en gevallen is, daarover in compositie te mogen treden en haar, comparantes, quote te aanvaarden [enz.];
Datering: 02-07-1602
Folio: 201r
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 411

Kinderen:

   1. 

Geertruit VOSS, geboren circa 1555.
Gehuwd met Rutger van BENTHUM, geboren circa 1535, pachter van de Ahlinge Hof te Leuth, pachtcontract tot 11.11.1610.

   2. 

Mechteld VOSS, geboren circa 1555.

   3. 

Elisabeth VOSS, geboren circa 1555.

   4. 

Frederick VOSS, geboren circa 1555, overleden voor 1602 te Groningen.

 

Generatie II


 
II    Geertruit VOSS, geboren circa 1555, dochter van NN VOSS.
Gehuwd met
Rutger van BENTHUM, geboren circa 1535,

 

 pachter van de Ahlinge Hof te Leuth, pachtcontract tot 11.11.1610.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Walraven van BENTHUM, geboren circa 1580.

 

kerkmeester vam Leuth, vermeld 1605-1612, sluit op 05/03/1609 een pachtcontract met het kapittel van Cranenburg voor de Ahlinge Hof te Leuth met ingangsdatum 11/11/1610. Walraven is eigenaar van land en hoeve naast de kerk van Leuth (1612).


Gehuwd met Hildegonda, geboren circa 1580.

   2. 

Arent van BENTHUM, geboren circa 1585, overleden voor 1623.
Gehuwd voor de kerk voor 1623 met Henrisken VERWAAIJEN, geboren circa 1588.

 

Na het overlijden van Herman wordt Henrisken als weduwe aangeslagen voor 5 morgen bouwland onder Flieren te Gendt, 3 morgen bouwland "Den Hosterd", 1 morgen op "het Taerland" en een "out en verganckelick huijs".
Verder o.a. nog een "Huijs en Hoffstatt aen de merckt genoemd de Croon metten booomgaert" en tenslotte een gedeelte in een stuk bouwland "de Cattenberch".
Dit alles was eigendom van Henrisken en meestal door haar verpacht aan derden. Het totaal werd in de verpondingscahieren 1649/1650 van Gendt (RA Gelderland) geschat op ruim vierhonderd gulden.

 

Dochter van Petrus VERWAAIJEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 09-03-1623 te Nijmegen met Harmen HARMENSZ KAESMAKER, geboren circa 1590, jongeman van Dorsten. Zij was ook ooit gehuwd met Herman van TRIEST, geboren circa 1590, overleden voor 1650.}

 

Generatie III


 
III    Walraven van BENTHUM, geboren circa 1580, kerkmeester vam Leuth, vermeld 1605-1612, sluit op 05/03/1609 een pachtcontract met het kapittel van Cranenburg voor de Ahlinge Hof te Leuth met ingangsdatum 11/11/1610. Walraven is eigenaar van land en hoeve naast de kerk van Leuth (1612). Zoon van Rutger van BENTHUM en Geertruit VOSS.
Gehuwd met
Hildegonda, geboren circa 1580.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes van BENTHUM, geboren circa 1613, overleden voor 1677.
Gehuwd voor de kerk circa 1638 met Helena van BERGEREN, geboren circa 1613, overleden na 1657, dochter van Willem van BERGEREN.

   2. 

Elisabeth van BENTHUM, geboren circa 1615.
Gehuwd met Hermanus WANNERS, geboren circa 1610, zoon van NN WANNERS.

   3. 

Aleida van BENTHUM, geboren circa 1616.
Gehuwd met Gerardus van de GRAFFT, geboren circa 1616, zoon van NN van de GRAFFT.

   4. 

Gertrudis van BENTHUM, geboren circa 1616, overleden voor 1669.
Gehuwd met Otto DUIJM.

   5. 

Wilhelmus van BENTHUM, geboren circa 1620.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1645 met Joanna van KOLK, geboren circa 1625, dochter van Henricus van KOLK.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-05-1681 te Leuth (getuige(n): Theodorus van Benthum, Ebbe Arnts) met Christina VERWAAIJEN, geboren circa 1650, dochter van Rutgeris VERWAAIJEN en Maria Hendriks van SCHAIJK.

   6. 

Wesselinus van BENTHUM, geboren circa 1624.
Gehuwd met Rabana van ELSBERG.

   7. 

Walraven van BENTHUM, geboren circa 1632.
Gehuwd voor de kerk op 02-05-1662 te Leuth (getuige(n): Joes van Benthum, Wilhelmus van Benthum) met Anna VERWAAIJEN, geboren circa 1642.

   8. 

Henricus van BENTHUM.


* * * * *