Genealogie Wijers, Weijers, Groesbeek

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 14/10/2016

 

met dank aan Herman de Wit


 
I    Winant Theunissen WIJERS, geboren circa 1632.

 

Schout te Groesbeek
1649 Wijnandt Tonissen drie mergen ende een huijs (doorhaling: 12 gl), 18 gl, 6, 24 affgetagen; vastgestelde verponding: 22-1-7 bron: Verponding Groesbeek 1649
12.4.1676, ORA Heumen, rechtszitting te Heumen aangespannen door Wijnant Tonisen, schout te Groesbeek, c.s., in verband met vermeende gerechtigheid als erfgenaam van ene Nelis Gerrits
20.6.1710 de overleden Maria Hendriks wordt genoemd bij een overdracht
22.2.1721 hun nog in leven zijnde kinderen, t.w. Hendrik, Maria en Jan, maken een boedelverdeling, echter zonder dat de neven en nichten worden genoemd
5.7.1730 al hun nog in leven zijnde kinderen of hun nakomelingen worden genoemd in een boedelverdeling en dat om een al eerder gemaakte mondelinge verdeling in 1720 nu schriftelijk vast te leggen; in leven zijn dan: Hendrik, Maria, Jan, weduwe en kinderen van Winant, kinderen van Derk, kinderen van Willem, kinderen van Elisabet, weduwe en kinderen van Laurens (N.B. in 1721 werd niet hetzelfde verdeeld ..!)

Gehuwd voor de kerk circa 1656 met Maria HENDRIKS, geboren circa 1632. {Zij is later gehuwd op 09-04-1682 te Beek (getuige(n): geen getuigen) met Leens EVERS.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Winants (zie IIa).

   2. 

Jan WINANTS WIJERS (zie IIb).

   3. 

Winant WINANTS WIJERS (zie IIc).

   4. 

Derck WINANTS WIJERS (zie IId).

   5. 

Hendrick Winants (zie IIe).

   6. 

Gerardus WINANTS WIJERS, gedoopt op 07-03-1666 te Kranenburg (getuige(n): Willem Dericks, Elisabeth Claessen).

   7. 

Laurens WINANTS WIJERS (zie IIf).

   8. 

Maria WINANTS WIJERS (zie IIg).

   9. 

Elisabeth WINANTS WIJERS (zie IIh).


IIa    Willem Winants WIJERS, geboren circa 1657,

 

 20.6.1710 de kinderen van Willem Winants worden in een nalatenschap genoemd van zijn moeder Maria Henderiks; hijzelf is dan al overleden, alleen Derk en Frans zijn nog minderjarig.
18.6.1714 zijn kinderen verkopen 1/4 deel van de Grote Plak met bijbehorende broek voor 425,- aan hun oom Jan Winants
25.1.1717 een in zijn bezit zijnde erfpacht genoemd
6.7.1730 zijn kinderen worden genoemd in de boedelverdeling van zijn ouders zij krijgen tesamen toegewezen de helft van de Grote Plak

Zoon van Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd op 29-01-1682 te Beek (getuige(n): Van sijnent wegen ... Wijnands en Lijsbeth Wijnands, van harent wegen Derrick Janssen) met Ermgardis JANSSEN, geboren circa 1657, dochter van Jan FAESZ en Helena Heylke DERKS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Sybilla WILLEMS WIJERS (zie IIIa).

   2. 

Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb).

   3. 

Winant WILLEMS WIJERS (zie IIIc).

   4. 

Maria WILLEMS WIJERS (zie IIId).

   5. 

Jantje WILLEMS WIJERS (zie IIIe).

   6. 

Elisabeth WILLEMS WIJERS.

   7. 

Derk WILLEMS WIJERS.
Gehuwd met Elisabeth BARTELS.

   8. 

Frans WILLEMS WIJERS.


IIb    Jan WINANTS WIJERS, geboren circa 1659.

 

ORA Groesbeek 0154 / 123
7.3.1705 zoon Winant Janssen Weijers tot priester gewijd te Köln, pastoor te Ottersum, overleden 1745.
20.6.1710 (zeer waarschijnlijk) hun kinderen delen in een deel van de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes; zij krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan
18.6.1714 het echtpaar koopt land van de kinderen van zijn overleden broer Willem Winants Weijers
19.2.1715 hij wordt genoemd als momber (=voogd) over zijn schoonzus en over een neef.
10.3.1716 hij wordt genoemd als momber over twee neven.
9.9.1720 het echtpaar wordt in een akte genoemd.
22.2.1721 hij wordt genoemd in de boedelscheiding van zijn ouders, samen met zijn broer Hendrik en zijn zus Maria (N.B.: de nakomelingen van zijn overige broers en zus worden niet genoemd !)
17.9.1723 als erfgenaam genoemd in een testament van zijn neef Winant Antonis Valkijsen.
25.6.1726 het echtpaar wordt genoemd in een testament.
3.3.1728 testament van Jan Winants Weijers.
5.7.1730 het echtpaar (zij vermoedelijk overleden) erft in de boedelverdeling van zijn ouders; de verdeling had al eerder mondeling plaats gevonden en wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte van 22-02-1721 hetwelk nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt!
11.7.1730 het echtpaar wordt genoemd in een akte.

 
Zoon van Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd met Maria LAMERS, geboren circa 1659.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Winant JANSEN WIJERS, priester, geboren circa 1677, overleden 1745. Priester gewijd 07-03-1705 te Keulen, Pastoor te Ottersum tot 1745.

   2. 

Willem JANSEN WIJERS (zie IIIf).

   3. 

Elisabeth JANSEN WIJERS.

   4. 

Catharina JANSEN WIJERS.

   5. 

Hendrina JANSEN WIJERS.

   6. 

Gertruijt JANSEN WIJERS.


IIc    Winant WINANTS WIJERS, geboren circa 1660,

 

HSA, Klever Gerichte 899, Gerichtsprotokollen Kranenburg 30-06-1692:                    

Wijnand Wijnants Wijers wordt als inwoner van Kranenburg vernoemd

31.3.1704 echtelieden genoemd in een hypotheek.
20.6.1710 echtelieden delen in de nalatenschap van zijn moeder, met zijn broers en zussen; ze krijgen dit deel van de kinderen van zijn broer Jan.
19.2.1715 Winant Winants wordt genoemd in de verkoopakte.
23.2.1717 transport van de echtelieden Winant Weijers en Meghel(?) Janssen van een huis, schuur en bouwland.
5.7.1730 Metje Jansen Derks (wed.) en de kinderen erven in de boedelverdeling van zijn ouders; de boedel is eerder al mondeling verdeeld en wordt nu schriftelijk vastgelegd.

Zoon van Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd op 07-06-1685 te Beek. Winant gaat op zelfde datum in ondertrouw als zijn broer Derck met Mechteld JANSEN DERKS, geboren circa 1660. Jonge dame van Kranenburg.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Winant (zie IIIg).

   2. 

Theodora, gedoopt op 12-10-1693 te Kranenburg (getuige(n): Jasper Janssen, Maria Winants).

   3. 

Adolph, gedoopt op 01-04-1696 te Donsbruggen (getuige(n): Arnoldus Jansen, Adelheidis Leonardi).

   4. 

Henricus, gedoopt op 02-02-1698 te Donsbruggen (getuige(n): Michael Meyer, Catharina ..oertz).

   5. 

Sibilla, gedoopt op 28-08-1700 te Donsbruggen (getuige(n): Joannes Weyers, Maria Henricks).

   6. 

Gertrudis, gedoopt op 01-05-1702 te Donsbruggen (getuige(n): Jan Janssen custos, Agnes Meijer).

   7. 

NN, gedoopt op 06-01-1704 te Donsbruggen.

   8. 

Gerarda, gedoopt op 12-01-1704 te Donsbruggen (getuige(n): Wilhelmo Weinants, Elisabetha Henrichs).


IId    Derck WINANTS WIJERS, geboren circa 1660,

 

kinderen, akte ORA Groesbeek 23-06-1742.
20.6.1710 zijn kinderen delen in de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes, afkomstig van de kinderen van zijn broer Jan.
5.7.1730 hun kinderen erven in de boedelverdeling van zijn ouders.
30.5.1740 Elisabeth ... genoemd, weduwe van Derk Weijers, als gevolmachtigde.
29.12.1741 Wander Derks (zoon?) genoemd; hij staat borg.
23.6.1742 genoemd bij een transport (kinderen van dit echtpaar?): Jantje Derks Weijers, gehuwd met Jan van de Gent, Wijnand Derks Weijers, geh. met Maria Reijnen en Wander Derks Weijers, geh. met Aeltje Woaters.


Zoon van Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd op 07-06-1685 te Beek. Derck gaat in ondertrouw gelijk met zijn broer Winant. Echtgenote is Elisabeth WERNERS, geboren circa 1660. {Zij is later gehuwd op 13-05-1703 te Beek met Peter HENDRIKS.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje DERCKS WIJERS (zie IIIh).

   2. 

Winant DERCKS WIJERS (zie IIIi).

   3. 

Wanderus DERCKS WIJERS.
Gehuwd met Aeltje WAUTERS.


IIe    Hendrick Winants WIJERS, geboren circa 1665,

 

18.6.1714 Hendrik Winants Weijers is samen met ene Dirk Jansse de momber over zijn twee neven Derk Willems en Frans Willems
19.2.1715 het echtpaar verkoopt samen met Winant Winants (broer), Weijndel Janssen (schoonzus) en Winant Antoni (neef) een erf
10.3.1716 hij wordt genoemd als momber over zijn neven Hendrik Derksen en Jan Laurensen in een transport
27.6.1716 hij wordt genoemd in een transport
22.2.1721 hij wordt genoemd in de boedelscheiding van zijn ouders, samen met zijn broer Jan en zijn zus Maria (N.B.: de nakomelingen van de overige broers en zus worden niet genoemd!)
14.5.1721 het echtpaar heeft geld (Fl. 99,-) geleend
17.9.1723 hij wordt als erfgenaam genoemd in een testament van zijn neef Winant Antonis Valkijsen
26.5.1724 het echtpaar transporteert een erfpacht
1.11.1727 (tot enkele jaren daarnà) Hendrik Winant Weijers wordt als schepen genoemd
5.7.1730 zij erven in de boedelverdeling van zijn ouders; de boedel was al eerder mondeling verdeeld en het wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte d.d. 22-02-1721 hetwelk nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt!
25.6.1738 (en een tijdje daarnà ook) Hendrik Winants als schepen genoemd
18.10.1742 Hendrik Winants genoemd in een akte


Zoon van Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd op 02-11-1690 te Beek met Aeltje CLAESEN, geboren circa 1665, dochter van Claes GOOSSENS en NN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mechtildis (Metje) HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIj).

   2. 

Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIk).

   3. 

Winant HENRIX WINANTS WIJERS, geboren circa 1701.
Gehuwd voor de kerk op 15-12-1726 te Groesbeek (getuige(n): Nicolao Henrix Weijers, Sophia van Heucklom) met Peterke THIJSSEN. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1726 met Willem Janssen LINDERS (Craen).}

   4. 

Hendrina HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIl).

   5. 

Sibilla HENRIX WINANTS WIJERS, geboren circa 1719, begraven op 31-03-1769 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk op 11-10-1744 te Groesbeek (getuige(n): Jacobo Linders sponsi frater, Anna Claesen Henrix Winands Wijers) met Jan LEENDERS. {Hij is later gehuwd op 03-12-1769 te Heumen (getuige(n): sponsa: pater), gehuwd voor de kerk op 06-07-1771 te Groesbeek (getuige(n): Hermina Faesse, Joanne Derix) met
Mechtelt JANSSEN, 21 jaar oud (zie Vab).}


IIf    Laurens WINANTS WIJERS, geboren circa 1670,

 

20.6.1710 hun kinderen delen in de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes; ze krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan.
19.2.1715 Weijndel Janssen genoemd met haar "geborene mombers" (=voogden) Jan Winants en Winant Winants (zwagers) genoemd in een verkoop.
5.7.1730 Wendelina Janssen (wed.) en de kinderen erven in de boedelscheiding van zijn ouders.
14.3.1716 de kinderen Winant Laurensen (meerderjarig), Hendrik Derksen en Jan Laurensen (beiden minderjarig, met als voogden Hendrik Winants en Jan Winants) genoemd in een transport.


Zoon van
Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd op 09-06-1695 te Beek met Wendel JANSSEN, geboren circa 1670. {Zij is later ondertrouwd op 22-04-1712 te Cuijk, gehuwd op 10-06-1712 te Beek (getuige(n): Jan Hendriks, Trijneke Hermes) met Matthijs PETERS.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Winant LAURENSE WIJERS (zie IIIm).

   2. 

Theodora LAURENSE WIJERS (zie IIIn).

   3. 

Jan LAURENSE WIJERS (zie IIIo).

   4. 

Hendrik LAURENSE WIJERS (zie IIIp).


IIg    Maria WINANTS WIJERS, geboren circa 1675,

 

20.6.1710 zij worden genoemd bij de verdeling van een deel van de nalatenschap van haar moeder, waarbij ook haar broer en zus meedelen; zij krijgen dit deel van de kinderen van haar broer Jan.
3.1.1719 het echtpaar heeft 250,- geleend.
22.2.1721 zij wordt genoemd in de boedelscheiding van haar ouders, samen met haar broers Hendrik en Jan (N.B.: de nakomelingen van de overige broers en zus worden niet genoemd!).
17.9.1723 zij wordt als erfgename genoemd in een testament van haar neef Winant Antonis Valkijsen.
5.7.1730 het echtpaar erft in de boedelverdeling van haar ouders, de boedel was al eerder mondeling verdeeld en het wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte d.d. 22-02-1721 hetwelke nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt !


Dochter van
Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Ondertrouwd op 09-05-1700 te Beek (getuige(n): Kerst Lamers, Lenert Evers), gehuwd op 28-05-1700 te Nijmegen met Gerrit LAMERS KERSTEN, geboren circa 1675.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerardus GERRITS LAMERS, geboren circa 1706, begraven op 09-03-1776 te Kranenburg.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1742 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Gerits Lamers, Sibilla Henrix Winants Wijers) met Maria RUTTEN KRECHTING, 26 jaar oud, gedoopt op 06-10-1715 te Ooij (getuige(n): Peter Derck Albers, Johanna Rijcks ehevrou van Jan van Kempen), overleden op 01-02-1780 te Kranenburg op 64-jarige leeftijd, dochter van Rut KRECHTING en GeeskeFREDERIKS.

   2. 

Johannes GERRITS LAMERS (Langhen Jan), geboren circa 1708.
Gehuwd op 07-06-1733 te Beek, gehuwd voor de kerk op 07-06-1733 te Groesbeek (getuige(n): Stephano Camps, Jacobo Gerrits Lamers) met Joanna CAMPS, geboren circa 1708, dochter van LaurensCAMPS.

   3. 

Dirk GERRITS LAMMERS, geboren circa 1709.
Gehuwd op 15-05-1734 te Rhoon (getuige(n): Huberto Thomassen, Petro Janssen), gehuwd voor de kerk op 09-06-1734 te Oud Beijerland (NG) met Catharina Jans HUISMAN, dochter van Jan HUIJSMAN.

   4. 

Jacobus GERRITS LAMERS, geboren circa 1726.
Gehuwd op 09-05-1751 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 09-05-1751 te Groesbeek (getuige(n): Johanna Petronella de Cluijs, sponsa neptibus) met Antonia WILLEMS de CLUIJS, dochter vanWillem de CLUIJS.

 

IIh    Elisabeth WINANTS WIJERS,

 

20.6.1710 hun kinderen delen in de nalatenschap van haar moeder, samen met hun ooms en tantes; ze krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan.
19.2.1715 zoon Winant Antoni (met zijn voogd vanwege zijn minderjarigheid) genoemd in een transport.
10.3.1716 beide kinderen, beiden nu meerderjarig, genoemd in een transport.
17.9.1723 zoon Winant Theunisse, maakt zijn vader Anthony Valkysere tot erfgenaam, samen met zijn ooms Henrik en Jan en zijn tante Marij.
5.7.1730 hun kinderen erven in de boedelverdeling van haar ouders; de boedel was al eerder mondeling verdeeld en wordt nu schriftelijk vastgelegd.


Dochter van
Winant Theunissen WIJERS (zie I) en Maria HENDRIKS.
Gehuwd met Anthony VALKYSERE.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Winant Antonis.

      ORA Groesbeek 0154 / 123
     17/09/1723, Testament, Winant Theunissen Valkeijser, aan zijn vader Anthoni Valkeijser, en aan Henrick Winants Wijers, Marij Winants Wijers en Jan Winants Wijers.

   2. 

Bartje Antonis.


IIIa    Sybilla WILLEMS WIJERS, geboren circa 1682, begraven op 02-04-1766 te Groesbeek, dochter van
Willem Winants WIJERS (zie IIa) en Ermgardis JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 18-03-1707 te Nijmegen (NG) met Jacob TEUWISSEN, geboren circa 1682, begraven op 26-04-1765 te Groesbeek, fabri lignarij (smit), zoon van NN TEUWISSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Christina Jacobs, geboren circa 1708, begraven op 07-11-1798 te Kranenburg.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-11-1731 te Kranenburg met Andreas BRAAM, geboren circa 1706.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-08-1749 te Kranenburg met Gerardus STRAATMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 25-12-1722 te Groesbeek (getuige(n): Marcello Gerrits, Maria Lamers), begraven op 16-04-1794 te Kranenburg op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan STRAATMANS en Maria GERARDS LAMERS.

   2. 

Emerantia JACOBS TEEUWSEN, geboren circa 1713, begraven op 11-07-1779 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1738 te Groesbeek (getuige(n): Gosuinus Hendrix Hubers, Maria Jacobs Teeuwissen) met Joes Jacobs de HAEN JUNIOR, begraven op 07-02-1777 te Groesbeek, zoon van Jacob JANSSEN de HAEN en Jenneke JANSSEN.

   3. 

Maria, geboren voor 1715.
Gehuwd op 27-04-1760 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 27-04-1760 te Groesbeek (getuige(n): Godefrido Janssen scabine, Joanna de Haen) met Bastiaen JANSSEN, geboren circa 1702, begraven op 30-03-1769 te Groesbeek,

 

7040.364 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.364) 
Schepenakte 34 Bastiaan Jansen en Allegonde Evers el, en Peter Peters en Claasken Hermans el, verkopen aan Jan Barten en aan Thijs Jans van de Voort en Dersken Barten el,: een ¼ deel in een huis, schuur, bakhuis en bouw- en weiland op de Walsert te Rijkevoort. Oost, west en noord de gemeente, zuid Jan Huijbers; een stuk bouw- en weiland op de Walsert. Oost, west en zuid de gemeente, noord Jacop Hermans. In het geheel groot 4 mergen. Dit voor somma van F 340,--.
Datering: 22-09-1750
Pagina: 050 -051
Plaats: Rijkevoort.

 

{Hij was eerder gehuwd op 22-06-1727 te Beek, gehuwd voor de kerk op 15-06-1727 te Groesbeek (getuige(n): geen getuigen vermeld) met Aldegonda EVERS HENDRIKS, begraven op 16-02-1759 te Groesbeek.}

   4. 

Derk, geboren voor 1715.

   5. 

Willemina JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 13-10-1716 te Groesbeek (getuige(n): Francisco et Maria Wilms), begraven op 11-06-1776 te Donsbruggen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-07-1740 te Kranenburg met Henricus HENDRIKS, 25 jaar oud, gedoopt op 10-02-1715 te Donsbruggen (getuige(n): ...Stammers? .... Maria Sibers), begraven op 10-02-1770 te Donsbruggen op 55-jarige leeftijd, zoon van Gerrit HENDRIKS en Anna STECK.

   6. 

Johanna JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 20-08-1718 te Groesbeek (getuige(n): Lucia Ariaans, Theodora Dericks).

   7. 

Johanna JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 04-03-1720 te Groesbeek (getuige(n): Winando Willems p.p. Lucam Janssen, Maria Lucassen).

   8. 

Theodora JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 19-11-1722 te Groesbeek (getuige(n): Luca Janssen, Gertrude Boijens).

   9. 

Elisabeth JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 09-05-1723 te Groesbeek (getuige(n): Wernero Dericks, Elisabeth Bartels p.p. Marianis Cnelissen).
Gehuwd met Arnoldus van WOLLENBERG, begraven op 15-07-1793 te Gennep.

   10. 

Wilhelmus JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 23-09-1724 te Groesbeek (getuige(n): Joe Goossens, Christina Reijnen).

   11. 

Gerardina JACOBS TEEUWSEN, gedoopt 00-04-1726 te Groesbeek (getuige(n): Jacobo Willemsen, Antonetta Michiels).

   12. 

Wilhelmus JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 06-10-1727 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Dericks, Christina Derix Mulders).

 

IIIb    Matthijs WILLEMS WIJERS, geboren circa 1684.

 

Schout van Groesbeek
18.6.1714 hij verkoopt met zijn broers en zusters land aan zijn oom.
1715 eerste "Schout" van Groesbeek, tot in 1748 zijn overlijdensjaar.
25.1.1727 de schout ('scholtus') Mattijs W. Weijers koopt tesamen met Derk Kaal een recht op verwin voor zijn broer Winant Willems Weijers, waltdienaar.
6.7.1730 hij deelt mee in de toegewezen helft van de Grote Plak, tesamen met zijn broers/zussen,toegewezen gekregen in de boedelverdeling van zijn grootouders; dit moeten ze dus als kleinkinderen verdelen.
29.12.1741 er wordt besaat gedaan op zijn nagelaten bezittingen door de wed. van dhr. Verschoor.

Zoon van Willem Winants WIJERS (zie IIa) en Ermgardis JANSSEN.
Gehuwd (1) op 26-07-1709 te Beek (getuige(n): geen) met Lucia ADRIAEN, geboren circa 1684.
Gehuwd (2) op 09-09-1725 te Beek (getuige(n): Winand Wijers, Johannes Theunissen), gehuwd voor de kerk op 19-09-1725 te Groesbeek (getuige(n): Christiano Cuijpers, Margaretha Schouwenburg) met Antonetta MICHIELS STEVENS, geboren circa 1700, dochter van Michiel STEVENS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem Thijssen WIJERS (zie IVe).

   2. 

Emerantia THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 06-02-1720 te Groesbeek (getuige(n): Hermanus Lamers, Johanna Willems).

   3. 

Theodorus THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 26-01-1722 te Groesbeek (getuige(n): Winando Winants, Sophia Janssen teste Matthia Peters).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Johannes THIJSSEN WIJERS (zie IVf).

   5. 

Lucia THIJSSEN WIJERS (zie IVg).

   6. 

Johanna THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 22-11-1727 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Dorothea Michiels).

   7. 

Emerantia THIJSSEN WIJERS (zie IVh).

   8. 

Maria THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 01-02-1731 te Groesbeek (getuige(n): Mathia Janssen, Maria Faessen).

   9. 

Gerardina THIJSSEN WIJERS (zie IVi).

   10. 

Elisabeth THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 22-05-1735 te Groesbeek (getuige(n): Jacobo Willems, Maria Michels Stevens).


IIIc    Winant WILLEMS WIJERS, geboren circa 1685,

 

20.6.1710 hij deelt in hetgeen zijn oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig was van de kinderen van zijn oom Jan.
18.6.1714 samen met zijn broers en zusters verkoopt hij een 'vierdepart van de Groote en Kleine Plak met bijgehoorende broek' aan zijn oom Jan
25.8.1714 Wijnand Willemse Weijers wordt samen met twee anderen benoemd tot Waldförster (blz. 47); hij betaalde tot aan zijn overlijden, f 5,- erfpacht voor het perceel 248 (blz. 37); BRON: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980
25.3.1716 hij wordt in een akte genoemd
25.1.1717 hij heeft in het verleden een 'regt van verwin' geërfd van zijn vader en hij heeft zodoende nog een schuld uitstaan; deze schuld, groot 272 guldens en 10 stuivers, wordt nu overgenomen door zijn broer Mattijs en Derk Kael; Winant Willems Weijers wordt hier aangeduid als "waltdienaar"
23.2.1721 het echtpaar wordt genoemd in de boedelverdeling van haar ouders
6.1.1726 het echtpaar leent 200,-
21.12.1729 het echtpaar koopt o.a. bouwland
1753 Wijnand Willemse Weijers overleden (blz. 47); BRON: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980


Zoon van
Willem Winants WIJERS (zie IIa) en Ermgardis JANSSEN.
Gehuwd met Maria KAAL, geboren circa 1685, overleden op 02-04-1762 te Gennep, dochter van Jan KAAL en Lijsbeth HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna WINANTS WIJERS (zie IVj).

   2. 

Emerentiana WINANTS WIJERS (zie IVk).

   3. 

Aldegunda WINANTS WIJERS, gedoopt op 09-01-1715 te Groesbeek (getuige(n): geen getuigen).

   4. 

Theodorus WINANTS WIJERS, gedoopt 00-03-1717 te Groesbeek (getuige(n): Hermanno Janssen, Maria Wilms).

   5. 

Agnes WINANTS WIJERS, gedoopt op 07-02-1719 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo van de Sandt, Sophia Janssen alias Mulders).

   6. 

Elisabeth WINANTS WIJERS, gedoopt op 06-02-1721 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Peters, Hendrina Janssen).

   7. 

Agnes WINANTS WIJERS (zie IVl).

   8. 

Godefrida WINANTS WIJERS, gedoopt op 10-05-1725 te Groesbeek (getuige(n): Arnoldo Dericks, Gerardina Dericks).


IIId    Maria WILLEMS WIJERS, geboren circa 1692,

 

20.6.1710 zij deelt in hetgeen haar oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig is van de kinderen van haar oom Jan

 

Dochter van Willem Winants WIJERS (zie IIa) en Ermgardis JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-09-1717 te Groesbeek (getuige(n): Luca Janssen, Margaretha Schouwenburg) met Matthijs JANSSEN, geboren circa 1686. {Hij was eerder gehuwd op 24-02-1711 te Beek (getuige(n): Jan Wanders, Lijsbeth Leijs) met Aeltje JANSEN, geboren circa 1686.}
Gehuwd (2) op 24-02-1737 te Beek, gehuwd voor de kerk op 24-02-1737 te Groesbeek (getuige(n): Antonia Michel Stevens, Sebastiano Janssen custode) met Joannes HENDRIKS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Emerantia THIJSSEN JANSSEN, gedoopt op 06-12-1720 te Groesbeek (getuige(n): Cornelio Janssen p. proc. Lucam Janssen, Lucia Ariaens).

   2. 

Jan MATTHIJSEN JANSSEN, geboren circa 1721.
Gehuwd op 16-04-1746 te Beek, gehuwd voor de kerk op 29-05-1746 te Groesbeek (getuige(n): Joes Thijssen Wijers, Maria Jacobs Teeuwsen) met Maria DERIX ARTZ, geboren circa 1721, dochter vanTheodorus ARTZ DERIX.

   3. 

Wilhelmus THIJSSEN JANSSEN, gedoopt op 03-12-1722 te Groesbeek (getuige(n): Jacobo Teeuwsen, Lucia Arians).

   4. 

Petrus THIJSSEN JANSSEN, gedoopt op 29-12-1724 te Groesbeek (getuige(n): Winando Willems alias Wijers, Elisabeth Hendriks alias Smits).

   5. 

Emerantia THIJSSEN JANSSEN, gedoopt op 18-02-1727 te Groesbeek (getuige(n): Nicolao Hendriks Wijers, Agnete Kael).

   6. 

Petronella THIJSSEN JANSSEN, gedoopt op 22-07-1730 te Groesbeek (getuige(n): Joanna Gerits Lamers p. proc. Sebast. Janssen, Emerantia Winants Wijers), overleden op 13-05-1794 te Groesbeek op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 05-06-1755 te Groesbeek (getuige(n): Sebastianus Janssen custode, Sophia van Heukelom) met Leonardus NIJTMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 26-01-1772 te Groesbeek (getuige(n): Petro Toonen, Mathia Janssen) met Matthias TOONEN, 27 jaar oud, gedoopt op 25-02-1744 te Groesbeek (getuige(n): Petro Antonen, Catharina Janssen Derix), overleden op 16-11-1827 te Groesbeek op 83-jarige leeftijd, zoon van Antonius PETERS THIJSSEN en Johanna GOOSSENS. {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 13-07-1794 te Heumen (getuige(n): Jan de Bruijn, Henderijn Derix), gehuwd voor de kerk op 13-07-1794 te Groesbeek (getuige(n): Joanne de Bruijn, Henrica Kersten) met JohannaKERSTEN, geboren circa 1756, overleden op 25-01-1833 te Groesbeek, dochter van Jan Jantje KERSTEN (junior) en Hendrina Hendriks ALBERS.}

Uit het tweede huwelijk:

   7. 

Gerardina JANSSEN HENDRIKS, gedoopt op 27-10-1737 te Groesbeek (getuige(n): Godefrido Janssen Goossens, Emerantia Jacobs Teeuwsen).


IIIe    Jantje WILLEMS WIJERS, geboren circa 1693,

 

20.6.1710 zij deelt in hetgeen haar oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig is van de kinderen van haar oom Jan.

Dochter van Willem Winants WIJERS (zie IIa) en Ermgardis JANSSEN.
Gehuwd op 08-05-1718 te Beek, gehuwd voor de kerk op 22-05-1718 te Groesbeek (getuige(n): Francisco Willems, Joanna Arts) met Johannes GERRITS, geboren circa 1693, in 1729 ex Gocherheide.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Emerantia JANSSEN GERRITS, gedoopt op 13-01-1721 te Groesbeek (getuige(n): Theodor Janssen, Maria Willems pro Lucia Ariaens).

   2. 

Sophia JANSSEN GERRITS, gedoopt op 13-07-1722 te Groesbeek (getuige(n): Joe Cam.., Joanna Winants).

   3. 

Willemina JANSSEN GERRITS, gedoopt op 18-11-1723 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Wilhelmo Willems alias Wijers, p.proc. Christinus Cuijpers, Margaretha Lamers).

   4. 

Guilielmus, gedoopt op 05-06-1726 te Groesbeek.

   5. 

Gerardus JANSSEN GERRITS, gedoopt op 07-11-1729 te Groesbeek (getuige(n): Stephano Camps, Christina Jacobs Teeuwsen).

   6. 

Sophia, gedoopt op 16-03-1731 te Groesbeek (getuige(n): Joe Gerrits Lamers p.proc. Sebastiaan Janssen, Antonetta Michels Kipshoven).


IIIf    Willem JANSEN WIJERS, bierbrouwer, geboren circa 1684,

 

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 125 Wilhelm Weijers burger van de stad Gennep en Henderina Maria Liefkens zijn huisvrouw hebben gevest e..., 18-12-1713
Beschrijving:
Wilhelm Weijers burger van de stad Gennep en Henderina Maria Liefkens zijn huisvrouw hebben gevest en opgedragen aan Hendrick van Mechelen en Maghdalena Cools zijn huisvrouw, een stuk bouwland in het Vortumsche Velt onder Vierlingsbeek. Enerzijds gelegen naast het erf van Jan Hendrickx Jacobs en anderzijds de erfgenamen van Lambert Willems, voor uitkomend op het erf van Pouwel Pouwels en meer erven en achter op het erf van Jan Meuijen, jaarlijks belast aan de Heer Elshouwt met ses en een halve zester gerst.
Datering:18-12-1713
Pagina: 159

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 48 Akte van Willem Weijers burger van de stad Gennep voor zich en met volmacht van zijn huisvrouw Hendr..., 21-01-1710
Beschrijving:
Akte van Willem Weijers burger van de stad Gennep voor zich en met volmacht van zijn huisvrouw Hendrina Maria Liefkens gepasseerd te Gennep de vierde dezer maand voor de keizerlijke notaris Arnoldus Jansonius, Pouwel van Hoijen en Hendrick Schijricx als getuigen, heeft getransporteerd op Berber van Langen wed. van Adolph Jans een stuk hooiland genaamd de Engelaer, enerzijds naast het erf van de koopster en anderzijds het erf van Jacob de Raedts, met het ene eind uitkomende op het erf van Laurens van Berchom en met het andere eind op de Groene weg.
Datering: 21-01-1710
Pagina:67 -68

7040.346 Index schepenprotocol Sambeek (7040.346)
Schepenakte 34 Specificatie van kapitaal van Elisabeth Zeller, overleden 18-7-1722 te Gennep in land van Kleef voor Willem Wijers en Gerardus Zeller en hun medeerfgenamen: som van 1100 gulden ten laste van de gemeente Sambeek volgens een obligatie van 4-3-1673.
Datering: 19-9-1722
Pagina: 94
Plaats: Gennep,

 

zoon van Jan WINANTS WIJERS (zie IIb) en Maria LAMERS.
Gehuwd met Henderina LIEFKENS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joannes WIJERS, gedoopt op 04-02-1709 te Gennep (getuige(n): Wijnandus Wijers, Elisabeth Zellers).

   2. 

Winandus WIJERS, gedoopt op 11-09-1710 te Gennep (getuige(n): Theodorus Beckers, Paulus Liefkens).

   3. 

Gerardus WIJERS, gedoopt op 04-01-1712 te Gennep (getuige(n): Wilhelmus Liefkens, Joanna Wijers, Elisabeth Wijers).

   4. 

Hester WIJERS, gedoopt op 01-02-1714 te Gennep (getuige(n): Gerardus Seller, Catharina Wijers).

   5. 

Joanna WIJERS, gedoopt op 02-08-1723 te Gennep (getuige(n): Wijnandus Wijers, Agnes Eskens).


IIIg    Winant WINANTS WIJERS, gedoopt op 29-04-1691 te Kranenburg (getuige(n): Henricus van ..., Mechtildis Craen?). Molitoris, zoon van
Winant WINANTS WIJERS (zie IIc) en Mechteld JANSEN DERKS.

 

Gehuwd met Gertrudis TROIJEN HUIJSWARDEN, overleden op 10-09-1757 te Beuningen, begraven op 13-09-1757 te Beuningen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mechtildis, gedoopt op 05-07-1722 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Willems Wijers, Maria Kaal).

   2. 

Fredericus, gedoopt op 11-06-1728 te Groesbeek (getuige(n): Antonio Derix, Christina Derix Mulders).


IIIh    Jantje DERCKS WIJERS, geboren circa 1693, dochter van
Derck WINANTS WIJERS (zie IId) en Elisabeth WERNERS.
Gehuwd met Jan van de GENT, geboren circa 1693.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Theodora, gedoopt op 02-02-1718 te Weurt (getuige(n): Winant Dirickx, Hendrick van Wolferen, Elisebeth Wanders, Hansken Jurien).

   2. 

Jacobus, gedoopt op 01-07-1719 te Weurt (getuige(n): Willem Artsens, Wemer Dirickx, Reijnjen Jacobs).

   3. 

Reinera, gedoopt op 01-12-1720 te Weurt (getuige(n): Antoni van Wolferen, Jan Gerits, Dirixken Willems, Maria Gerits).

   4. 

Jacobus, gedoopt op 04-12-1722 te Weurt (getuige(n): Waender Dirickx, Guert van de Gent, Thuniske Hendrickx, Hansken van de Gent).

   5. 

Jurrien, gedoopt op 09-04-1724 te Weurt (getuige(n): Henrick Jansen, Peter Henrickx, Jeneke Henrix).

   6. 

Jantie, gedoopt op 02-08-1725 te Weurt (getuige(n): Cornelis van de Gent, Wandert Girrits, Eva Peters).

   7. 

Jantie, gedoopt op 05-09-1727 te Weurt (getuige(n): Jan Henrix, Joanna Dirickx, Hellena Willems).

   8. 

Hendrina, gedoopt op 25-06-1730 te Weurt (getuige(n): Antonius van Oostendorp, Wijnant Wijers, Maria Reijne (Wijnant Dirickx)).

   9. 

Georgius, gedoopt op 17-02-1732 te Weurt (getuige(n): Wijnandt Dirickx, Aldert Pauwels, Maria Girrits, Maria Lamers).


IIIi    Winant DERCKS WIJERS, geboren circa 1705, zoon van
Derck WINANTS WIJERS (zie IId) en Elisabeth WERNERS.
Gehuwd op 04-06-1730 te Beuningen, gehuwd voor de kerk op 08-06-1730 te Hees (getuige(n): Jeneke Kerstens, Maria Kerstens) met Maria REINEN, geboren circa 1705.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Theodora, gedoopt op 24-03-1731 te Weurt (getuige(n): Jan van de Gent, Grittie van Kesteren).

   2. 

Reijnera, gedoopt op 20-05-1733 te Heesch (getuige(n): Wandert Dirickx, Elisabeth Wanders, Maria Girrits).

   3. 

Gerardus, gedoopt op 27-01-1738 te Hees (getuige(n): Jan Willems, Jantie Dirickx, Artie Reijne).


IIIj    Mechtildis (Metje) HENRIX WINANTS WIJERS, geboren circa 1697, dochter van
Hendrick Winants WIJERS (zie IIe) en Aeltje CLAESEN.
Gehuwd op 26-04-1722 te Beek, gehuwd voor de kerk op 26-04-1722 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Janssen, Petronella Janssen) met Hendrik JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joes Hendriks, gedoopt op 23-01-1723 te Groesbeek (getuige(n): Winando Henrix, Joanna Janssen).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-01-1747 te Groesbeek (getuige(n): Gosuino Henrix Hubers, Mechtildis Henrix Jansen, Anna Henrix Schoenmakers), ex Mehr Clivia met Judith JACOBS.

   2. 

Gerardus, gedoopt op 26-03-1724 te Groesbeek (getuige(n): Joanna Gerrits, Hendrina Henrix).


IIIk    Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS, geboren circa 1701, begraven op 17-01-1777 te Groesbeek, wonende op het Cleefs, St Jansberg, zoon van
Hendrick Winants WIJERS (zie IIe) en Aeltje CLAESEN.
Gehuwd voor de kerk op 05-09-1728 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Jansen, Margarita Simons) met Hendrina JANSSEN LAMERS, geboren circa 1701, begraven op 24-03-1776 te Groesbeek.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna WIJERS (zie IVo).

   2. 

Lambertus WIJERS, gedoopt op 24-01-1729 te Groesbeek (getuige(n): Winando Henrix Winants, Johanna Henrix).

   3. 

Lambertus WIJERS (zie IVp).

   4. 

Adolphus WIJERS, gedoopt op 03-03-1732 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo van der Zandt, Hendrina Henrix Winants Wijers), overleden op 18-03-1812 te Mook op 80-jarige leeftijd.

   5. 

Joanna Klaassen WIJERS (zie IVq).

   6. 

Gerardina WIJERS, gedoopt op 29-10-1735 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Matthia Willems Wijers, Johanna Jacobs Derix).

   7. 

Wilhelmus WIJERS, gedoopt op 10-11-1736 te Groesbeek (getuige(n): Joanna Jansen Derix, Elisabeth Henrix vulgo Prinsen).

   8. 

Theodorus WIJERS (zie IVr).

   9. 

Wenceslaus WIJERS (zie IVs).

   10. 

Henricus WIJERS, gedoopt op 28-03-1743 te Groesbeek (getuige(n): Joanna Henrix, Huberta Gerits).

   11. 

Henricus WIJERS, gedoopt op 01-03-1745 te Groesbeek (getuige(n): Joes Linders, Petronilla Tijssen van den Bremert).


IIIl    Hendrina HENRIX WINANTS WIJERS, geboren circa 1714, dochter van
Hendrick Winants WIJERS (zie IIe) en Aeltje CLAESEN.
Gehuwd op 25-10-1739 te Beek (getuige(n): geen getuigen vermeld), gehuwd voor de kerk op 25-10-1739 te Groesbeek (getuige(n): Joe en Hendrina Willems Geurts) met Godefridus WILLEMS GEURTS, geboren circa 1714. {Hij is later gehuwd op 11-10-1761 te Beek, gehuwd voor de kerk op 19-10-1761 te Groesbeek (getuige(n): Sebastianus Janssen custode, Petronella Arts) met Godefrida JANSSEN.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aldegundis GEURTS WILLEMS, gedoopt op 13-01-1742 te Groesbeek (getuige(n): Winando Henrix Winants Wijers, Hendrina Willems).


IIIm    Winant LAURENSE WIJERS, geboren circa 1696,

 

10.3.1716 hij wordt genoemd in een transport als "meerderjarige Jongman".
30.4.1719 en 20.4.1721: hij wordt als huwelijksgetuige genoemd.
6.1.1738 hij wordt in een aktegenoemd.

Zoon van Laurens WINANTS WIJERS (zie IIf) en Wendel JANSSEN.
Gehuwd op 20-04-1721 te Beek, gehuwd voor de kerk op 20-04-1721 te Groesbeek (getuige(n): Wernero Janssen, Theodora Laurensen) met Elisabeth JANSEN WANDERS, geboren circa 1696, dochter van Jan WANDERS. {Zij is later gehuwd op 26-09-1742 te Beek, gehuwd voor de kerk op 01-10-1742 te Groesbeek (getuige(n): Jois Thijssen Wijers, Laurentius Winants Wijers) met Hendrik LANGENBERG, begraven op 05-04-1771 te Groesbeek.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 12-03-1722 te Groesbeek (getuige(n): Wernero Janssen, Theodora Laurense).

   2. 

Laurens Winant Laurense WIJERS (zie IVt).

   3. 

Henricus, gedoopt op 22-06-1725 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Peters, Johanna Janssen Wanders).

   4. 

Catharina, gedoopt op 15-01-1727 te Groesbeek (getuige(n): Wernerus Janssen Wanders, Joa Laurense Wijers, Maria Joanna Wanners).

   5. 

Joe, gedoopt op 24-06-1729 te Groesbeek (getuige(n): Joe Evers, Maria Faessen).

   6. 

Gerardus, gedoopt op 11-08-1731 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Wanders, Wendelina Janssen).

   7. 

Joes, gedoopt op 20-11-1733 te Groesbeek (getuige(n): Michaele Catoel, Johanna Peters Janssen).

   8. 

Gerardus WIJNANS WIJERS (zie IVu).

   9. 

Petrus WEIJERS (zie IVv).


IIIn    Theodora LAURENSE WIJERS, geboren circa 1703, dochter van
Laurens WINANTS WIJERS (zie IIf) en Wendel JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1728 te Groesbeek met Jan EVERS, geboren circa 1703, zoon van Evert JANSEN HUBERS en Maria JANS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria, gedoopt op 28-03-1730 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Laurense Wijers, Johanna Evers p.proc. Mariam Faessen).

   2. 

Laurentius, gedoopt op 09-02-1732 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Peters, Petronella Janssen alias Bisschops).

   3. 

Everhardus, gedoopt op 15-01-1734 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Evers, Wendelina Janssen).

   4. 

Joannes, gedoopt op 31-07-1736 te Groesbeek (getuige(n): Winando Laurense Wijers, Maria Faessen).

   5. 

Johanna, gedoopt op 17-12-1737 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Laurense Wijers, Johanna Jois...).

   6. 

Winandus, gedoopt op 06-07-1741 te Groesbeek (getuige(n): p.proc. Seb. Janssen Rutgero Gerits Lamers, Elisabeth Janssen Wanders).

   7. 

Rutgeris, gedoopt op 13-10-1743 te Groesbeek (getuige(n): Petro Peters p.proc. Seb. Janssen, Maria Janssen Wanders).


IIIo    Jan LAURENSE WIJERS, geboren circa 1704, overleden voor 1772,

 

10.3.1716 hij wordt in een transport als "onmondig" genoemd.
6.2.1772 het echtpaar is overleden, volgens transport van de kinderen.

Zoon van Laurens WINANTS WIJERS (zie IIf) en Wendel JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1729 met Margaretha ERNSTE, geboren circa 1704.
Gehuwd (2) op 10-02-1732 te Beek (getuige(n): Matthijs Peters des bruijdegoms stiefvader), gehuwd voor de kerk op 10-02-1732 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Sophia van Heucklom) met Maria JANSEN WANDERS, dochter van
Jan WANDERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hendrina, gedoopt op 11-02-1729 te Groesbeek (getuige(n): Matthias Peters, Dorothea Ernsten).

   2. 

NN, gedoopt op 11-02-1729 te Groesbeek (getuige(n): Joes Ernsten, Joanna Ernsten).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Laurentius, gedoopt op 10-07-1732 te Groesbeek (getuige(n): Tilmanno Ernstens p.proc. Sebastianus Janssen, Theodora Laurense Wijers).

   4. 

Laurentius, gedoopt op 10-09-1733 te Groesbeek (getuige(n): Godefrido Willems?, Elisabetha Janssen Wanders).

   5. 

Petrus, gedoopt op 10-12-1734 te Groesbeek (getuige(n): Wernero Janssen Wanders, Elisabeth Vermeegen dicta van de Sandt).

   6. 

Henricus, gedoopt op 08-03-1736 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Winando Laurense Wijers, Johanna Janssen Wanders).

   7. 

Margaretha, gedoopt op 06-05-1737 te Groesbeek (getuige(n): Gisberto van de Sandt).

   8. 

Wernerus, gedoopt op 14-03-1739 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Laurense Wijers, Johanna Janssen Wanders).

   9. 

Johanna (zie IVw).

   10. 

Winandus, gedoopt op 12-09-1743 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Langenberg, Maria Janssen Evers).

   11. 

Joannes, gedoopt op 18-02-1747 te Groesbeek (getuige(n): Laurentio Winants Laurensen, Anna Maria van de Sandt).


IIIp    Hendrik LAURENSE WIJERS, geboren circa 1705, zoon van
Laurens WINANTS WIJERS (zie IIf) en Wendel JANSSEN.
Gehuwd op 03-06-1730 te Beek (getuige(n): Hermen Willems neef des bruijd en Petronella Janssen), gehuwd voor de kerk op 18-06-1730 te Groesbeek (getuige(n): Hermanno er Severtio Willems alias Bisschops et sorore Petronilla) met Maria HORSTEN, geboren circa 1705, ex Ottersum, dochter van Rudolf HORSTEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria HENDRIX LAURENSE WIJERS (zie IVx).

   2. 

Johanna HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 09-09-1733 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Peters, Maria Faassen).

   3. 

Laurentius HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 04-09-1735 te Groesbeek (getuige(n): Joes Laurensen Wijers, Cath. Janssen ex Otersum ex villa vulgo den Helschen Hof).

   4. 

Rudolphus HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 01-10-1737 te Groesbeek (getuige(n): Hermanno Willemsen, Johanna Peters Janssen).

   5. 

Willemina HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 01-09-1739 te Groesbeek (getuige(n): Joes Evers, Elisabeth Janssen Wanders).

   6. 

Wilhelmus HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 06-09-1740 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Heiligers sartore, Elis. Hendrix ex Otersum p.proc. Mariam Faassen).

   7. 

Henrina HENDRIX LAURENSE WIJERS, gedoopt op 13-12-1742 te Groesbeek (getuige(n): Laurentis Winants Wijers, Maria Kaal), overleden op 09-11-1815 te Ottersum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerard MELSEN.


IVa    Christina Jacobs TEUWISSEN, geboren circa 1708, begraven op 07-11-1798 te Kranenburg, dochter van
Jacob TEUWISSEN en Sybilla WILLEMS WIJERS (zie IIIa).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-11-1731 te Kranenburg met Andreas BRAAM, geboren circa 1706.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-08-1749 te Kranenburg met Gerardus STRAATMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 25-12-1722 te Groesbeek (getuige(n): Marcello Gerrits, Maria Lamers), begraven op 16-04-1794 te Kranenburg op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan STRAATMANS en Maria GERARDS LAMERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Wenderus, gedoopt op 06-01-1732 te Kranenburg (getuige(n): Joes Braem, Sibilla Weijers).

   2. 

Joannes, gedoopt op 16-08-1733 te Kranenburg (getuige(n): Matthias Blinck pro Wilhelmus Betraij).

   3. 

Wilhelmina, gedoopt op 12-02-1739 te Kranenburg (getuige(n): Hendrikus Reijmer, Wilhelmina Jacobs).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Andreas STRAETMAN, gedoopt op 21-11-1751 te Kranenburg (getuige(n): Lambertus Zelissen, Maria Jacobs).

   5. 

Maria T STRAETMAN, gedoopt op 22-08-1753 te Kranenburg (getuige(n): Wernerus Braem, Joanna Reijmers).

   6. 

Maria STRAATMAN, overleden op 16-12-1829 te Kranenburg.
Gehuwd voor de kerk op 14-05-1780 te Kranenburg met Wessel HENDRIKS, 34 jaar oud, gedoopt op 27-03-1746 te Kranenburg (getuige(n): Hendrikus Doevespeck, Theodora Evers), begraven op 14-06-1815 te Kranenburg op 69-jarige leeftijd, zoon van Everhard HENDRIKS en Elisabeth STEVENS.

 

IVb    Emerantia JACOBS TEEUWSEN, geboren circa 1713, begraven op 11-07-1779 te Groesbeek, dochter van Jacob TEUWISSEN en Sybilla WILLEMS WIJERS (zie IIIa).
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1738 te Groesbeek (getuige(n): Gosuinus Hendrix Hubers, Maria Jacobs Teeuwissen) met Joes Jacobs de HAEN JUNIOR, begraven op 07-02-1777 te Groesbeek, zoon van Jacob JANSSEN de HAEN en Jenneke JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob de HAAN, gedoopt op 23-08-1738 te Groesbeek (getuige(n): Joe de Haen senioris, Cecilia Celissen).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1764 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 29-06-1764 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen custode, Johanna Hendrix) met Hendrina LAMERS, 28 jaar oud, gedoopt op 18-02-1736 te Groesbeek (getuige(n): Antonio Derix, Johanna Jacobs Derix), dochter van Lamert DERKS WELLEN en Maria Hendrix Hermens SCHOENMAKERS.

   2. 

Joanna de HAAN, gedoopt op 06-11-1739 te Groesbeek (getuige(n): Matthio et Maria Jacobs), overleden op 27-04-1809 te Groesbeek op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 26-08-1769 te Groesbeek, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-11-1769 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 12-11-1769 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo et Petronilla de Haen) metDirk SCHOUTEN, begraven op 14-04-1806 te Groesbeek.

   3. 

Gerardina de HAAN, gedoopt op 29-06-1741 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Andrea Bramers, Elisabeth Jacobs Teuwissen), overleden op 27-03-1817 te Mook op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 17-07-1763 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 17-07-1763 te Groesbeek (getuige(n): Henrica Lamers, Joanne de Haen) met Theodorus LAMERS, 41 jaar oud, gedoopt op 19-02-1722 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo Thijssen, Anna Janssen), overleden op 02-07-1777 te Middelaar op 55-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1777 te Groesbeek, zoon van LamertDERKS WELLEN en Maria Hendrix Hermens SCHOENMAKERS. {Hij was eerder ondertrouwd op 17-08-1755 te Mook (getuige(n): Gerardus Lamers, Theodora Voss), gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-08-1755 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 17-08-1755 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo Lamers Derix, Christianus Cuijpers custode in Moock) met Theodora GERRITS HENDRIKS, 25 jaar oud, gedoopt op 24-10-1729 te Groesbeek, overleden op 12-07-1762 te Groesbeek op 32-jarige leeftijd, dochter van Gerrit HENDRIKS en Henrica THEUNISSEN.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 22-02-1778 te Groesbeek, gehuwd voor de kerk op 22-03-1778 te Middelaar met Jan JANSSEN, geboren circa 1748 te Groesbeek, overleden op 05-02-1808 te Mook, zoon van Jan JANSSEN en Theodora GERRITS.

   4. 

Matthias de HAAN, gedoopt op 02-02-1743 te Groesbeek (getuige(n): Joe Tijssen Wijers p.proc. Sebast. Janssen, Petronella Simons conj. Jois de Haen senioris).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-05-1777 te Groesbeek (getuige(n): sponsi: mater, sponsa: cognata), gehuwd voor de kerk op 04-05-1777 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo de Haen, Petro Hopmans) met Elisabeth JANSSENvan Middelaar.

   5. 

Elisabeth de HAAN, gedoopt op 30-12-1744 te Groesbeek (getuige(n): Joe de Haen patris nepote, Christina Jacobs Teeuwsen), overleden op 19-01-1823 te Kranenburg op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-05-1772 te Mehr (getuige(n): Matthias de Haan et Agnes de Haan) met Heinrich BOOT, begraven op 12-10-1784 te Kranenburg.

   6. 

Wilhelmus de HAAN, gedoopt op 01-05-1746 te Groesbeek (getuige(n): p.p. Sebast. Janssen Theodoro de Haen, Agnete de Haen).

   7. 

Agnes de HAAN, gedoopt op 25-03-1748 te Groesbeek (getuige(n): Antonio Hopmans, Eva Janssen conj. Henrico Cosman), begraven op 16-03-1787 te Groesbeek op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24-10-1784 te Heumen (getuige(n): Jan Vos, Henderien Baijen), gehuwd voor de kerk op 24-10-1784 te Groesbeek (getuige(n): Anna Tunisse, Catharina Teuse) metHenricus BAIJEN, 40 jaar oud, gedoopt op 03-01-1744 te Kranenburg (getuige(n): Jan Peters, Anna Margaretha van Dunningen, a me joes opi. Vicario), zoon van Leonardus BAIJEN en BernardinaMARTENS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 27-07-1770 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Baijen, Joanna Simons) met Hermina SIMONS SCHUERS, 27 jaar oud, gedoopt op 04-03-1743 te Groesbeek (getuige(n): Sebast. Jansen, Matthia Camps, Aleidis Jansen Teunissen), begraven op 23-07-1784 te Groesbeek op 41-jarige leeftijd, dochter van Jelis AegidiusSIMONS SCHUERS (Peters Simons) en Gertrudis CAMPS. Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 26-11-1787 te Groesbeek, gehuwd voor de kerk op 20-11-1787 te Groesbeek met JoannaBEUGMANS.}

   8. 

Mattheus de HAAN, gedoopt op 11-09-1749 te Groesbeek (getuige(n): Joe Driessen ex palude... Cranenburgensis proc. Jacobo Teuwissen, Mechtilde Hendrix Winants).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-04-1780 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 16-04-1780 te Groesbeek met Johanna THIJSSEN.

   9. 

Nicolaes de HAEN, geboren circa 1751, overleden op 20-12-1828 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk op 02-11-1777 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Meijsse, Wilhelmo de Haen) met Anna Catharina MEIJSSE, 19 jaar oud, gedoopt op 06-10-1758 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Janssen, Johanna Evers?), dochter van Petri MEIJSSE en Margarita FREDRIX.

   10. 

Petrus de HAEN, gedoopt op 15-10-1751 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Hopmans, Anna Catharina).

   11. 

Petronella de HAAN, gedoopt op 31-05-1753 te Groesbeek (getuige(n): Gosuino Hendrix, Adelheidis Jacobs Derix), overleden op 05-09-1814 te Groesbeek op 61-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 27-05-1775 te Nijmegen, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1775 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 11-06-1775 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Hendriks, Wilhelmo de Haen) met Gerardus Albertus Hendriks SCHOENMAKERS, 27 jaar oud, gedoopt op 10-10-1747 te Kranenburg (getuige(n): Henricus Wijlersen, Anthonia Ebbens), zoon van Hendrik GERRITS SCHOENMAKERS en Hendrina JANSSEN.

   12. 

Johanna de HAAN, gedoopt op 08-06-1755 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Peters Janssen alias Duijm, Everdina Peters Janssen alias Holtzagers), begraven op 05-09-1809 te Groesbeek op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 20-06-1802 te Groesbeek (getuige(n): J.W. Nas, Cath, Teeuwen) met Matheus WILBERS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 11-02-1810 te Groesbeek (getuige(n): J.W. Nas, Antonio van Ooijen) met Elisabetha van den HEUVEL.}

 

IVc    Willemina JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 13-10-1716 te Groesbeek (getuige(n): Francisco et Maria Wilms), begraven op 11-06-1776 te Donsbruggen op 59-jarige leeftijd, dochter van Jacob TEUWISSEN en Sybilla WILLEMS WIJERS (zie IIIa).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-07-1740 te Kranenburg met Henricus HENDRIKS, 25 jaar oud, gedoopt op 10-02-1715 te Donsbruggen (getuige(n): ...Stammers? .... Maria Sibers), begraven op 10-02-1770 te Donsbruggen op 55-jarige leeftijd, zoon van Gerrit HENDRIKS en Anna STECK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 01-03-1742 te Donsbruggen (getuige(n): Morianus? et Theodora Hendriks...Jacobs).

   2. 

Wilhelmus, gedoopt op 09-09-1744 te Donsbruggen (getuige(n): Gerrardus Janssen, Wilhelmina Speet).

   3. 

Mathias, gedoopt op 09-09-1748 te Donsbruggen (getuige(n): Wilhelmus Aarns? Elisabeth Janssen).

   4. 

Theodora, gedoopt op 04-10-1749 te Donsbruggen (getuige(n): Gerardi Stratman, Joanna Derks).

   5. 

Joanna, gedoopt op 20-12-1753 te Donsbruggen (getuige(n): Joes Mordans? Gertruda Gourtz? Jacobs?).

   6. 

Maria, gedoopt op 27-04-1759 te Donsbruggen (getuige(n): Gerrit Verheijen? Gertruda Meijers).


IVd    Elisabeth JACOBS TEEUWSEN, gedoopt op 09-05-1723 te Groesbeek (getuige(n): Wernero Dericks, Elisabeth Bartels p.p. Marianis Cnelissen), dochter van
Jacob TEUWISSEN en Sybilla WILLEMS WIJERS (zie IIIa).
Gehuwd met Arnoldus van WOLLENBERG, begraven op 15-07-1793 te Gennep.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 08-05-1753 te Gennep (getuige(n): Henricus van den Wollenbergh, Sibilla Wijers), begraven op 13-06-1755 te Gennep op 2-jarige leeftijd.

   2. 

Maria Elisabeth, gedoopt op 15-08-1754 te Gennep (getuige(n): Arnoldus Goossen, Elisabeth Wijers).

   3. 

Daniel, gedoopt op 21-03-1757 te Gennep (getuige(n): Joannes de Haan, Joanna van den Wollenbergh).

   4. 

Joanna Catharina, gedoopt op 25-11-1758 te Gennep (getuige(n): Conrardus Bodenstaff, Henricus van den Wollenbergh, Maria Jacobs), begraven op 26-09-1762 te Gennep op 3-jarige leeftijd.

   5. 

Wilhelmina, gedoopt op 02-04-1760 te Gennep (getuige(n): Jacobus Janssen, Elisabeth Reijnders), begraven op 21-09-1762 te Gennep op 2-jarige leeftijd.

   6. 

Sibella, gedoopt op 14-11-1761 te Gennep (getuige(n): Henricus Ebben, Hendrina Derricks).

   7. 

Matthaeus, gedoopt op 24-03-1764 te Gennep (getuige(n): Petrus Nelissen, Joanna van Dijck), begraven op 27-02-1768 te Gennep op 3-jarige leeftijd.

   8. 

Joanna, gedoopt op 25-03-1764 te Gennep (getuige(n): Wilhelmus IJsermans, Petronella Krab), begraven op 24-07-1766 te Gennep op 2-jarige leeftijd.


IVe    Willem Thijssen WIJERS, scholtis, geboren circa 1712, zoon van
Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb) en Lucia ADRIAEN.
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1737 te Groesbeek (getuige(n): Matthias Jacobs Theunissen, Willemina Peters Janssen) met Mathia Laurens CAMPS, geboren circa 1712, begraven op 04-07-1779 te Groesbeek, dochter van
Laurens CAMPS. {Zij is later gehuwd op 21-02-1748 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 21-02-1748 te Groesbeek (getuige(n): Jois Thijssen Weijers, Gerardina et Catharina Camps) met Wilhelmus Jelissen LIEBERS, begraven op 02-03-1760 te Groesbeek. Zij is later gehuwd op 19-04-1761 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 25-04-1761 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen, Petronella Arts) met Laurentius JANSSEN.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lucia, gedoopt op 09-02-1738 te Groesbeek (getuige(n): Joanna Thijssen Wijers, Joanna Camps).

   2. 

Laurentius, gedoopt op 16-03-1739 te Groesbeek (getuige(n): Joe Wijers, Catharina Camps).

   3. 

Matthias, gedoopt op 05-09-1741 te Groesbeek (getuige(n): Everhardo Hendrix Evers, Gertrude Thoonen Lamers).

   4. 

Laurentius, gedoopt op 11-03-1744 te Groesbeek (getuige(n): Jois Thijssen Wijers, Johanna Camps).

   5. 

Maria, gedoopt op 30-12-1745 te Groesbeek (getuige(n): Joe Thijssen Wijers, Anna Catharina van Batenburg p. proc. Christian Mulders).


IVf    Johannes THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 28-11-1723 te Groesbeek (getuige(n): Michaelis Stevens, Theodora Albers), begraven op 13-04-1796 te Kranenburg op 72-jarige leeftijd,

 

29.12.1741 er wordt besaat gedaan op de nagelaten bezittingen van zijn vader, die hij tesamen met evt. broers/zusters nu in bezit had
21.2.1748 hij wordt als huw. getuige genoemd (bij zijn schoonzus, die hertrouwt ?)
29.10.1748 ze kopen van Gerrit Meeuwssen en Henderina Janssen voor 175,- 1/5 deel van een huis, hof en bouwland, groot ong. 3 morgen, in de Grafwegense Buurtschap en 1/5 deel van 2 hont bouwland aan de Breder weg, bezwaart met 2 malder en een schepel rog pagt per jaar uit Huis, Hof en Bouwland
10.8.1763 boedelverdeling van haar ouders Hermen Janssen en Agnis Kaal; zij krijgen de helft van "'t Goed op't nieuw Erff" en 100,-
22.8.1763 genoemd in een transport na de boedelverdeling van haar ouders
-.1.1766 het echtpaar wordt genoemd in een magenscheid
1768 is eigenaar/pachter van het perceel nr. 541, genaamd het "Scholtens Buske", een perceel hakhout. Bron: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980
30.5.1768 ze lenen 1400,- van Juffr. Constantia Johannis Johanna en Roeland Scheers uit Nijmegen
26.7.1780 M. Hermes genoemd in een 'inleiding'; idem 18.9.1780
07.02.1783 ORA Groesbeek 0154 126, Matthijs, Hermen, Ceeltje en Agnes Wijers verzoeken om een taxatie, op 30.07.1782 is begraven Willemijn Wijers, jonge dogter,
22.5.1789 boedelverdeling aan hun kinderen Matthijs, Hermen, Keetje en Agnis; hieruit valt op te maken, dat er gezien de volgorde van de genoemde kinderen nog een dochter Keetje was (geh. met Gerrit Braam) en daarna nog een dochter Agnes, zodat we kunnen aannemen dat de genoemde Agnes (d. 21-12-1760) jong is overleden
29.4.1809 boedelverdeling van de fam. Scheers, waarin zij genoemd worden betreffende de lening van 1400,-, waarvan nog 1200,- betaald moet worden

zoon van Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb) en Antonetta MICHIELS STEVENS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1748 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 28-02-1748 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Gerrits van Holt, Emerantiana et Maria Thijssen Wijers, Maria Hermens Janssen) met Maria HERMENS JANSSEN, geboren circa 1723, dochter van Hermani JANSSEN WILLEMS en Agnetis Janssen KAAL.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermanus, gedoopt op 24-05-1750 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Thijssen Wijers minius natu, Henrina Peters Hopmans).

   2. 

Johanna, gedoopt op 31-07-1752 te Groesbeek (getuige(n): Petro Janssen Peters, Anna Simon Schurrens).

   3. 

Willemina, gedoopt op 10-05-1754 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Peters Hopmans, Mathia Laurensen Camps).

   4. 

Lucia, gedoopt op 06-11-1755 te Groesbeek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1784 te Heumen (getuige(n): Wander Braem, Elisabeth Derix), gehuwd voor de kerk op 23-05-1784 te Groesbeek (getuige(n): Elisabeth Derix, Maria Weijers) met Gerardus BRAEM. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1783 met Margaretha HOPMANS.}

   5. 

Matthias (zie Vl).

   6. 

Hermanus, gedoopt op 02-01-1759 te Groesbeek (getuige(n): Antonius Hopmans, Hermina Janssen).

   7. 

Agnes (zie Vm).

   8. 

Willemina, gedoopt op 05-04-1763 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Janssen, Gerarda Gerits), overleden op 30-07-1782 op 19-jarige leeftijd.

   9. 

Hermanus (zie Vn).


IVg    Lucia THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 06-06-1726 te Groesbeek (getuige(n): Antonio Derix, Hendrina Hermens), dochter van
Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb) en Antonetta MICHIELS STEVENS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-04-1746 te Groesbeek, gehuwd voor de kerk op 01-05-1746 te Groesbeek met Henricus ALBERS, 33 jaar oud, gedoopt op 06-11-1712 te Keppeln (getuige(n): Joannes Kaal, Conradus Stas?, Elijsabet van den Boom), zoon van Gerhard ALBERS en Eleyda van den BOOM.
Uit dit huwelijk:

1. 

Gerardus, gedoopt op 30-11-1746 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Thijssen Wijers, Johanna Ververs), begraven voor 1753.

   2. 

Matthias, gedoopt op 24-01-1748 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Thijssen Wijers, Sibilla Albers conj. Everhardi Janssen Theunissen), overleden op 03-04-1818 te Groesbeek op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-05-1776 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Michels, Wilhelmina Aelbers) met Petronella DERKS, 29 jaar oud, gedoopt op 11-03-1747 te Hatert.

   3. 

Aldegundis, gedoopt op 29-03-1752 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Liebers, Johanna Thijssen Wijers).

   4. 

Gerardus, gedoopt op 15-12-1753 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Theunissen junioris, Ermgarda Thijssen Wijers), begraven voor 1763.

   5. 

Gerardina, geboren circa 1754, begraven op 10-11-1819 te Groesbeek.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-07-1778 te Groesbeek (getuige(n): Henrico Baijen, Agnete Hopmans) met Jan SIMONS SCHUERS, zoon van Jelis Aegidius SIMONS SCHUERS (Peters Simons) enGertrudis CAMPS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-07-1771 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo et Elisabeth Nas) met Helena NAS, 26 jaar oud, gedoopt op 03-04-1745 te Groesbeek (getuige(n): Fredericus Nass, Maria Hermens Jansen), overleden op 08-09-1774 te Groesbeek op 29-jarige leeftijd, dochter van Jan NAS en Johanna JANSSEN GERRITS THIJSSEN.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-08-1780 te Groesbeek (getuige(n): Agnete de Haen, Ermgarda Simons) met Jan KOUWENS, 35 jaar oud, gedoopt op 20-09-1744 te Kranenburg (getuige(n): Johannes Speet, Aleidis Does), zoon van Hermanus KOUWES en Theodora DOES.

   6. 

Wilhelmina, gedoopt op 06-11-1755 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo Motenaar ex Keppeln, Johanna Henrix Theunissen).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1779 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 02-05-1779 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo et Elisabetha Aelbers) met Joannes ARNS.

   7. 

Antonia, gedoopt op 09-08-1757 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Gerrits, Johanna Gerrits).

   8. 

Antonia, gedoopt op 30-11-1758 te Groesbeek (getuige(n): Lucas Janssen, Wilhelmina Janssen).

   9. 

Elisabetha, gedoopt op 23-07-1761 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Wijers, Lucia Michiels).

   10. 

Gerardus, gedoopt op 07-09-1763 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Antoonen, Aldegundis Gerrits), overleden op 10-07-1846 te Arnhem op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09-10-1791 te Groesbeek (getuige(n): Derk Weijers, Elisabeth Alberts), gehuwd voor de kerk op 09-10-1791 te Groesbeek (getuige(n): Elisabetha Aelbers, Maria Teuse) met Catharina Gerrits TEUWISSEN, gedoopt te Scheveningen, dochter van Gerardus JACOBS TEEUWSEN.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 13-03-1822 te Arnhem met Hendrica FREDERIKSE, dochter van Derk FREDERIKSE en Maria van GIEDE.

 

IVh    Emerantia THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 18-04-1729 te Groesbeek (getuige(n): Everhardo Hendrix Evers p. proc. Henricum Evers, Christina Reijnen), dochter van Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb) en Antonetta MICHIELS STEVENS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-05-1754 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Tijssen Weijers, Gerardina Tijssen Weijers) met Theodorus CAMPS.
Uit dit huwelijk:

 1. 

Gerardus KAMPS, gedoopt op 08-02-1755 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Camps fratre, Thijske Camps amita), overleden op 17-08-1838 te Groesbeek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Christina LAMERS, overleden op 09-04-1839 te Groesbeek, dochter van Antonius LAMERS en Theodora WANDERS DERIX JANSSEN.

   2. 

Antonia, gedoopt op 30-10-1756 te Groesbeek (getuige(n): Wijnandus Janssen, Gertrudis Weijers).

   3. 

Antonia KAMPS, gedoopt op 08-11-1758 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Linders, Clara Hermans), overleden op 15-03-1825 te Groesbeek op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik PETERS.

   4. 

Johanna, gedoopt op 27-07-1759 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Hendrix, Maria Janssen).

   5. 

Joanna, gedoopt op 17-09-1762 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Libers, Sibilla Camps).

   6. 

Mathias, gedoopt op 26-09-1764 te Groesbeek (getuige(n): Laurentius Janssen, Maria Janssen).

   7. 

Mathia, gedoopt op 18-03-1766 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Thijssen Weijers, Carisana Simons).

   8. 

Wilhelmus, gedoopt op 12-10-1768 te Groesbeek (getuige(n): Gerhardus Camps, Maria geurts).


IVi    Gerardina THIJSSEN WIJERS, gedoopt op 28-08-1733 te Groesbeek (getuige(n): Everhardo Weghen, Aldegunda Janssen Derix), dochter van
Matthijs WILLEMS WIJERS (zie IIIb) en Antonetta MICHIELS STEVENS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 13-04-1755 te Groesbeek, gehuwd voor de kerk op 12-04-1755 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen custode, Sibilla Maria Jacobs Teeuwsen) met Gerardus MOTENAAR.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 20-01-1760 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 20-01-1760 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Wijers, Wilhelmo Claesse Wijers) met
Lambertus WIJERS, 29 jaar oud (zie IVp).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johanna, gedoopt op 08-01-1756 te Groesbeek (getuige(n): Johannes Matthijsen Weijers, Mathiae Laurensen p.proc. Maria Peters).

   2. 

Antonia, gedoopt op 29-11-1757 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Motenaer, Sophia Wijers).

   3. 

Gerardus, gedoopt op 24-10-1758 te Groesbeek (getuige(n): Henricus Aelbers, Ermgarda Weijers).

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Aldegundis, gedoopt op 01-11-1760 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Matthijssen Wijers sponsa fratre, Johanna Claesse).

   5. 

Matthijs (zie Vs).

   6. 

Henricus, gedoopt op 04-05-1765 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Wijers, Maria Hermens).

   7. 

Maria (zie Vt).

   8. 

Wilhelmus, gedoopt op 20-07-1769 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Wijers, Anna Maria Wijers).

   9. 

Sibilla, gedoopt op 10-11-1771 te Groesbeek (getuige(n): Matthias Aelbers, Johanna Weijers).

   10. 

Winandus (zie Vu).


IVj    Johanna WINANTS WIJERS, geboren circa 1710 te Groesbeek, dochter van
Winant WILLEMS WIJERS (zie IIIc) en Maria KAAL.
Gehuwd voor de kerk op 11-04-1735 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Thijssen Wijers, Matthias Jacobs). Bruidegom ex parochia Cranenburgensis. Echtgenoot is Bartholomeus RHEIJNTJES, 31 jaar oud, gedoopt op 18-01-1704 te Donsbruggen, zoon van Everhard RHEIJNTJES en Dita DERRICKS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Everhardus, gedoopt op 19-03-1736 te Groesbeek (getuige(n): Winando Willems Wijers baptizati matre avo, Juditha Rheijntjes illius amita ex Cranenburg).

   2. 

Sophia, gedoopt op 01-01-1738 te Groesbeek (getuige(n): Hermanno Rheinjes, Maria Kaal).

   3. 

Emerantia, gedoopt op 16-11-1739 te Groesbeek (getuige(n): Servatio Willems, Thijske Camps).

   4. 

Elisabeth, gedoopt op 30-08-1741 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Wellens, Helena Rheijntjes p.pr. Theodora Blankers).

   5. 

Judith, gedoopt op 25-09-1744 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Wilhelmo Winants Wijers, Eleonora Brouwers).

   6. 

Joanna, gedoopt op 25-09-1744 te Groesbeek (getuige(n): Juditha Petro Albers, Gertrude Gerits).

   7. 

Wilhelmus, gedoopt op 11-01-1747 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Winants Wijers, Maria Evers Hendrix).

   8. 

Theodorus, gedoopt op 27-01-1751 te Groesbeek (getuige(n): Arnoldo Goessens ex S. Huberts Mill, Ermgarda Winants Wijers).


IVk    Emerentiana WINANTS WIJERS, geboren circa 1714 te Groesbeek, begraven op 18-10-1783 te Groesbeek, dochter van
Winant WILLEMS WIJERS (zie IIIc) en Maria KAAL.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1739 te Groesbeek (getuige(n): Hermannus Willems, Wilhelmo Winants Wijers) met Servatius WILLEMS (Bischop), geboren circa 1714, begraven op 19-03-1779 te Groesbeek, zoon van Willem JANSSEN en Maria FAASSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemina FAASSEN, gedoopt op 29-02-1740 te Groesbeek (getuige(n): Hermanno Willems, Maria Kaal), overleden te Ottersum op 66-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1806 te Ottersum.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1763 met Laurens HEESSE, geboren op 09-04-1744 te Gennep (aangifte door: Anthonius van Deuren, Wilhelmina Heesen), begraven op 12-05-1773 te Hommersum op 29-jarige leeftijd, zoon van Johannes HEESSE en Maria LUCASSEN.
Ondertrouwd (2) op 22-01-1774 te Groesbeek, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-02-1774 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 06-02-1774 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Faesse, Anna Maria) met Rut PETERS.

   2. 

Theodora FAASSEN, gedoopt op 30-06-1741 te Groesbeek (getuige(n): Winando Willems Wijers, Maria Faessen).

   3. 

Maria FAASSEN, gedoopt op 16-03-1743 te Groesbeek (getuige(n): Petronilla Jansen Bischops, Wilhelmo Winants Wijers).

   4. 

Theodora FAASSEN, gedoopt op 23-09-1744 te Groesbeek (getuige(n): Bartholomeus Rheintjes, Willemina Winants Wijers), overleden op 16-10-1810 te Ottersum op 66-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 13-06-1767 te Groesbeek (getuige(n): Sponsi: frater, Sponsa: cons.par. et frater), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-06-1767 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 28-06-1767 te Groesbeek (getuige(n): Rutgero Peters, Wilhelmo Faessen) met Jacobus PETERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 23-06-1784 te Ottersum met Hermanus SLUIJTERS, zoon van Peter SLUIJTERS en Anna MAES.

   5. 

Willem FAASSEN, gedoopt op 04-06-1746 te Groesbeek (getuige(n): p.proc. Ruthgeris Willems, Henrina Derix Peters?, Theodoro Winants Wijers, Gerardina Jansen Gerits), overleden voor 1797 te Groesbeek.
Ondertrouwd op 20-05-1775 te Groesbeek, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-06-1775 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 04-06-1775 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Janse, Johanna Derix) metAnna Maria TILLEMANS, geboren circa 1750 te Ottersum, dochter van Tilman JANSEN en Catharina WEEGEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 17-04-1796 te Groesbeek (getuige(n): Henricus Nas, Elisabetha van Campen, P. van Campen) met Wilhelmus THEUNISSEN.}

 

Schepenprotocollen Nijmegen 2590/5 27/01/1802:
Hermanus Arnoldus Kerkhoff x Grada van de Poel laten na aan Grada Hendrika Mulders, dv Hendrikus Mulders en Hester van de Poel (zuster Grada) en aan Tilleman Faassen, zv Willem Faassen te Groesbeek:

Compareerde voor J. van Veersen, J.C. Muller, J.A. Schiff, J. Leendertz,
J.F. Hengst, mr. A. in de Betou en W.A.F. Weijman.

Leden van 't gemeente bestuur der stad Nijmegen.

In deese de plaats der voormalige schepenen vertreedende, Hermanus Arnoldus Kerkhoff en Grada van de Poel ehelieden, beide gaande en staande en hun verstand en memorie volkoomen magtig, als bleek, en verklaarden, uit overdenkende der zekerheid des doods en onzeekere uure van dien, genegen te weezen, vermits geene ouderen ten wederzijde, in leeven, nog geene kind of kinderen uit dit huwelijk gebooren waaren, over hunne tijdelijke, na te laatene goederen, hun door god almagtig gegeeven, te disponeren, en ten gevolge van dien, vooraf te casseren, te annulleeren en de te vernietigen, alle voorgaande testamenten of andere uitterste wille, die zij comparanten te zaamen, of met andere of ieder afzonderlijk, hier of elders mogten gemaakt hebben, niet willende dat dezelve of een van dien eenig effect sorteeren of kragt hebben zullen.

En alsnu overgaande tot hunnen dispositie, zoo verklaarden zij comparanten ehelieden, elkanderen reciproceer, en dus den een den anderen, alleen uit zuivere genegenheid, die zij elkander zijn toedraagende, te nomineren en te institueeren, zulx doende bij dezen, tot zijne of haare eenige, en universeele erfgenaam of erfgenaame van alzulke gereede en ongereede goederen, actien, effecten en crediten, geene derzelven uitgezonderd, als zij comparanten, ehelieden zoo binnen de stad en Schependam van Nijmegen, als elders zijn hebbende, of nog mogte verkrijgen, en de eerst stervende, van hun beide, zal komen na te laaten, invoegen de langst leevende van hun, des eerst afgestorven geheele nalaatenschap, tot de voordeel goederen incluis, in vollen eigendom hebben en behouden zal en zulks met uitsluiting van der comparanten naaste vrienden en bloedverwanten.

Egter met deesen verstande, dat na doode van de langstlevende van hun comparanten ehelieden, de gereede en ongereede goederen, acten, effecten en crediten, die de langstlevenden aan hun comparanten, ehelieden , als dan zal koomen na te laaten, zullen moeten devolveeren en versterven, voor de eene helfte op des eerste comparanten neven en nichten kinderen welke tijde van het overlijden, van hem eersten comparant, in leeven zijn zullen en voor de andere of wederhelfte op des tweede comparanten suster Hester van de Poel, getrouwd aan Hendrik Mulders of bij vooroverlijden van der zelve op haare kind of kinderen bij representatie, willende en begeerende zij comparanten ehelieden verder, dat de voordeel goederen door hun stervende na te laaten, meede eerst na doode van de langstleevende van hun comparanten ehelieden, zullen moeten worden uitgekeerd, en wel die van den eersten comparant, aan Tilleman Faassen, zoon van Willem Faassen, woonagtig tot Groesbeek en die der tweede comparante aan haaren booven gemelde suster Hester van der Poel, en bij vooroverlijden van haar, aan haare dogter Grada Hendrika Mulders zonder dat egter deese laatste gezijde dispositie en schikking als een fidei commies zal mogen aangemerkt worden, als begeerende de comparanten ehelieden, dat de langstlevende van hun, zowel zijns goederen als wel die, welke door overlijden van den eerst stervende, op hem of haar uit kragt van dit testament versterven zullen in volle eigendom zal hebben en die goederen, zijn of haar leeven lang, na welgevallen zal mogen verkoopen en bezwaaren zonder dat de langstlevende of zijne of haare erfgenaamen de waarde aan dien zullen behoeven te vergoeden, zonder tegenspraak van iemand.

Verklaarende, de comparanten ehelieden, laatstelijk, dit alles te zijn hun laatste en uiterste beraaden wils die zij begeeren, dat absoluut na hunne dood, stiptelijk en in allen zijne leeden en deelen effect sorteeren en kragt hebben zal, 't zij als een testament, codicil, legaat, gifte ter zaake des doods of onder de leevendigen of zoo en als die na regten het best zal kunnen bestaan, schoon al eenige solemniteiten anderzints na regten gerequireerd, als willende zij die in deesen voor geadhibeerd gehouden hebben verzoekende daarom het uiterste benefieren regtens te mogen genieten.

Actum den 27 Januari 1802, onderstond mij precent

Geteekend P. van Aernsbergen secretaris

   6. 

Elisabeth FAASSEN, gedoopt op 11-04-1748 te Groesbeek (getuige(n): Anthonia Hermens, Elisabeth Winants Wijers, Joanna Hopmans), begraven op 24-10-1795 te Wyler op 47-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 27-04-1771 te Groesbeek, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1771 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 12-05-1771 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Faassen, Maria Verberck) met Nicolaus VERBERK, 24 jaar oud, gedoopt op 05-06-1746 te Wyler (getuige(n): Petrus Ruls, Joanna Dericks, Catharina Rutgers), overleden op 08-11-1778 te Wyler op 32-jarige leeftijd, zoon van Henricus VERBERK en Gerarda RUTJES.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 22-08-1779 te Wyler (getuige(n): Wilhelmus Grins, Paulus Verberk, Hermina Faassen) met Herman GRINZ, 32 jaar oud, gedoopt op 18-08-1747 te Sonsbeck, begraven op 06-03-1794 te Wyler op 46-jarige leeftijd, zoon van Stephan GRINZ en Agnes ten BUECKEN.

   7. 

Hermina FAASSEN, gedoopt op 06-06-1751 te Groesbeek (getuige(n): Gerardo Faassen ex Middeler, Agneta Kaal, Maria Caal bapt. avia.), begraven op 26-09-1779 te Groesbeek op 28-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02-05-1772 te Groesbeek, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1772 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 17-05-1772 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo Faesse, Wilhelmo Kaal) met Willem GERRITS. {Hij is later ondertrouwd op 03-06-1780 te Groesbeek, gehuwd op 18-06-1780 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 18-06-1780 te Groesbeek (getuige(n): Hermano van Doorn, Wilhelmo Faesse) met Anna Maria ARTS.}

 

IVl    Agnes WINANTS WIJERS, gedoopt op 02-04-1723 te Groesbeek (getuige(n): Theodori Wilhelmo Wijers, alias Willems, Gertrude Troijen), dochter van Winant WILLEMS WIJERS (zie IIIc) en Maria KAAL.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 18-05-1760 te Nijmegen (getuige(n): Hubertus Hengst), gehuwd voor de kerk op 17-05-1760 te Nijmegen (Augustijnen) (getuige(n): Maria Helmes, Margarita de Wint) met Hendrik KERKHOF, begraven op 21-01-1792 te Nijmegen.

 

Bron: Rechterlijk Archief der Stad Nijmegen, Nieuw Protocol van Bezwaar, 1720-1811. Inv.nr. 2088-075
Eigenaar: Hendrik Kerkhof
Partner: Agnes Weijers
Datum document: 4/1775
Locaties: Nijmegen D490 Gansenheuvel
Kadastraal nummer: Nijmegen C 2550
Beginjaar: 4/1775
Eindjaar: 1804

  {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 03-05-1750 te Nijmegen (getuige(n): Anthoni Penders) met Maria Lampers.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermanus Arnoldus, vader van het Arme kinderhuis, gedoopt op 11-02-1761 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Harts, Arnoldina Maria Esther Craenen), overleden op 25-07-1803 te Nijmegen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-09-1786 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 06-09-1786 te Nijmegen (Jezuieten) (getuige(n): Maria Gertrudis Sanders van Well, Antonia Maria Sanders van Well) met Gerarda van der POEL, overleden op 22-03-1802 te Nijmegen, dochter van Arnoldus van der POEL en Josina JANSSEN GERRITS.

   2. 

Maria Catharina, gedoopt op 14-03-1763 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus Willemsen (Hubertus Henghst), Maria Peerenboom).

   3. 

Anna Maria, gedoopt op 04-10-1765 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Geritsen, Joanna Gerling).


IVo    Anna WIJERS, gedoopt op 24-02-1726 te Groesbeek (getuige(n): Gerardina Jansen Huijbers), dochter van
Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIk) en Hendrina JANSSEN LAMERS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-04-1747 te Beek, gehuwd voor de kerk op 30-04-1747 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Claessen Wijers, Mechtildis Henrix Janssen) met Petrus GERITS HENRIX, 26 jaar oud, gedoopt op 19-02-1721 te Groesbeek, begraven op 09-08-1772 te Groesbeek op 51-jarige leeftijd, zoon van Gerrit HENDRIKS en Henrica THEUNISSEN.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 02-05-1773 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 02-05-1773 te Groesbeek (getuige(n): Johanna Weijers, Maria van Dijck) met
Joannes LAUWERENSE.
Uit het eerste huwelijk:

 1. 

Henrina, gedoopt op 08-02-1748 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Claesse Wijers, Theodora Gerits).

   2. 

Johanna, gedoopt op 02-04-1760 te Groesbeek (getuige(n): Theodorus Lamers, Geradina Wijers).

   3. 

Hendrik PETERS, gedoopt op 03-12-1761 te Groesbeek (getuige(n): Theodoro Claesse Wijers, Johanna Claesse Wijers), overleden op 04-04-1832 te Groesbeek op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-01-1785 te Heumen (getuige(n): G. Nas, Steve Bodenstafff), gehuwd voor de kerk op 16-01-1785 te Groesbeek (getuige(n): Anna en Wilhelmina Huijbers) met MariaHUIJBERS, 34 jaar oud, gedoopt op 11-12-1750 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Henrix Huberts, Henrina Henrix Winants), dochter van Hubertus JANSSEN HUIJBERS en Hendrina WILLEMS GEURTS (Willems Leenders Craan). {Zij was eerder ondertrouwd op 30-05-1772 te Groesbeek (getuige(n): Willem Gerrits Thijssen, Johanna Hubers), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-06-1772 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 14-06-1772 te Groesbeek (getuige(n): Laurenti Theunissen, Wilhelmi Gerrits) met Mattheus THEUNISSEN, 27 jaar oud, gedoopt op 30-09-1744 te Groesbeek (getuige(n): Mattheo Teeuwens, Christina Derix Mulders), zoon van Anton WILLEMS en Maria TEEUWIS RHEIJNEN.}

   4. 

Gerardus, gedoopt op 24-03-1767 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Claesse Wijers, Hendrina Willems).


IVp    Lambertus WIJERS, gedoopt op 10-08-1730 te Groesbeek (getuige(n): Winando Henrix Wijers, Agnetis Jansen vulgo de Spaeijer), overleden op 09-01-1815 te Groesbeek op 84-jarige leeftijd, zoon van
Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIk) en Hendrina JANSSEN LAMERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-01-1760 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 20-01-1760 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Wijers, Wilhelmo Claesse Wijers) met
Gerardina THIJSSEN WIJERS, 26 jaar oud (zie IVi). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-04-1755 te Groesbeek, gehuwd voor de kerk op 12-04-1755 te Groesbeek (getuige(n): Sebastiano Janssen custode, Sibilla Maria Jacobs Teeuwsen) met Gerardus MOTENAAR.}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder
IVi).
 
IVq    Joanna Klaassen WIJERS, gedoopt op 01-01-1734 te Groesbeek (getuige(n): Huberto Jansen Huijbers, Sibilla Hendrix Winants Wijers), dochter van
Nicolaas HENRIX WINANTS WIJERS (zie IIIk) en Hendrina JANSSEN LAMERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1758 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 16-04-1758 te Groesbeek (getuige(n): Lamberto Claesse, Antonio Jansse) met Matthijs JANSSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 03-10-1732 te Groesbeek (getuige(n): Nicolao Ebben, Johanna Cnelissen p. proc. Antonio de Bruijn, Gertrude Thonissen), overleden op 20-07-1816 te Groesbeek op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan THIJSSEN WANDERS en Johanna GERRITS.
Uit dit huwelijk:

1. 

Johanna, gedoopt op 18-10-1758 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmus Claesse Wijers, Johanna Gerrits), overleden op 07-09-1838 te Groesbeek op 79-jarige leeftijd.

   2. 

Henricus, gedoopt op 10-03-1760 te Groesbeek (getuige(n): Petrus Gerrits, Mechtildis Janssen).

   3. 

Maria, gedoopt op 28-08-1761 te Groesbeek (getuige(n): Petrus Cappestil, Hendrina Janssen).

   4. 

Gerarda Margrieth, gedoopt op 06-01-1763 te Groesbeek (getuige(n): Antonio Janssen, Anna Catharina Wilders), overleden op 03-03-1839 te Groesbeek op 76-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 19-04-1793 te Heumen (getuige(n): Jan Celissen, Wilhelmijn Thijssen), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1793 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 05-05-1793 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Celisse, Gerarda Hendrix) met Marcellius CILLESSEN, 31 jaar oud, gedoopt op 27-03-1762 te Groesbeek (getuige(n): Henrici Gerrits, Henrica Marcellisen), zoon van MatthiasCILLESSEN en Maria de BRUIJN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 01-08-1795 te Groesbeek (getuige(n): Gerrit Looman en huijsvrouw van W.A. Theunissen), gehuwd voor de kerk op 16-08-1795 te Groesbeek (getuige(n): onleesbaar) met Jan JOCHEMS.

   5. 

Joanna, gedoopt op 01-01-1767 te Groesbeek (getuige(n): Wenceslaus Claasse Wijers, Maria Kuijkers).

   6. 

Alegundis, gedoopt op 14-12-1768 te Groesbeek (getuige(n): Adolphus Wijers, Ermgarda Janssen).

   7. 

Willemina